Be SAFE - Be HAPPY

Huskeregler ved yrkesskader/yrkessykdommer

21.02.18 - Skrevet av: admin admin
SAFE har et godt og tett samarbeid med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig (SWV), i saker som gjelder yrkesskade og yrkessykdom. Dette er et svært komplisert juridisk fagfelt. SWV har advokater som arbeider kun med dette, og således innehar både solid kompetanse og erfaring. SWV har utarbeidet et sett med "Huskeregler" som medlemmer bør følge.