Be SAFE - Be HAPPY

KLUBBSTYRET

04.08.04 - Skrevet av: admin admin

Leder

Tom Ove Dyrnes

Fungerende nestleder:

Olav Lindland

Sekretær:

Anne Mortensen

1. Styremedlem/Økonomi

Randi Junker

2.Styremedlem

Marit Aune

3.Styremedlem

Arnt-Håkon Brox

4.Styremedlem
Fungerende

Raymond Johannessen 


Varavalgte:

1.vara: Jan Petter Birkeland

2.vara: Liljan Sandåker