Be SAFE - Be HAPPY

KLUBBSTYRET

04.08.04 - Skrevet av: admin admin

Leder
Kai Morten Anda

Nestleder/Sekretær
Tom Ove Dyrnes

Sekretær:

Anne Mortensen

1. Styremedlem/Økonomi
Randi Junker

2.Styremedlem
Marit Aune

3.Styremedlem
Arnt-Håkon Brox

4.Styremedlem
Olav Lindlasnd


Varavalgte:
1.vara: Raymond Johannessen
2.vara: Jan Petter Birkeland
3.vara: Liljan Sandåker