Be SAFE - Be HAPPY

Info 1/17

23.01.17 - Skrevet av: admin admin
Positive nyheter - Årsmøtet 2017 - Visste du at...?

Positive nyheter

Vi kan lese i media at West Elara har fått forlenget sin kontrakt med Statoil. Det er positivt også for oss. Vårt håp er at dette markerer starten på en ny opptur fremover.

Hva denne forlengelsen innebærer for sysselstttingen fremover er for tidlig å si, men vi går i dialog med bedriften for å se på sysselsettingsbehovet igjen.

 

Årsmøtet 2017

Årsmøtet vil i år bli avholdt 31. Mai og 1. Juni i Stavangerområdet.

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet må være kommet inn til klubben innen 1. April.

De som er registrert som tillitsvalgte vil få invitasjon tilsendt direkte hvor en da melder seg på. Denne vil bli sendt ut i løpet av februar. 

For de av dere som ikke har fått valgt tillitsvalgte på deres skift er oppfordringen å få gjort dette snarest. På den måten sikres deres innflytelse på Årsmøtet.

Alle posisjoner i klubben er på valg i år. Valgkomiteen er igang med arbeidet og innspill til denne kan rettes til Jan Skovly på “messenger” eller mail: janskov@online.no 

Klubben vil i år invitere samtlige aktive og passive medlemmer til medlemstreff den 31. Mai i forbindelse med Årsmøtet. Alle får tilbud om å komme på treff og klubben vil dekke hotell og middag, samt inntil 1000 kroner i reiseutgifter. Invitasjon vil bli sendt ut i løpet av februar med mer info.

  

Visste du at….?

Grunnforsikring!

Du og din partner har gruppelivsforsikring med dekning på 1G inkludert i kontingenten. Gjelder også i perioder hvor medlemmet kan være innvilget kontingentfritak. Verdt å merke seg er at denne utbetales uansett dødsårsak, og uten avkortning helt frem til en alder på 67 år.

1 G pr. 1. mai 2016: 92 576 kr.