Be SAFE - Be HAPPY

Grunnforsikring!

29.11.16 - Skrevet av: admin admin

Du og din partner har gruppelivsforsikring med dekning på 1G inkludert i kontingenten. Gjelder også i perioder hvor medlemmet kan være innvilget kontingentfritak. Verdt å merke seg er at denne utbetales uansett dødsårsak, og uten avkortning helt frem til en alder på 67 år.

1 G pr. 1. mai 2016: 92 576 kr.

 

Trekning julekalender: Harald Vestre