Be SAFE - Be HAPPY

Verv og du skal få!

29.11.16 - Skrevet av: admin admin

Verver du 1 nytt medlem til klubben i året, får du som medlem i SAFE i Sodexo tilbud om gratis YS Innbo eller YS familieulykkesforsikring. I tillegg kan du ta ut flotte vervepremier fra SAFE allerede etter 3 vervede nye medlemmer.

 

Trekning julekalender: Åse Gro Lindland