Be SAFE - Be HAPPY

SAFE støtter deg!

29.11.16 - Skrevet av: admin admin

Allerede etter 3 måneder som medlem kan du søke om utdanningsstøtte. SAFE har et utdanningsfond som er opprettet for å hjelpe medlemmer som for eksempel ønsker å videreutdanne seg. Det ytes støtte på inntil 12 000 kr i året. Retningslinjer og søknadsskjema finner du på www.safe.no

 

Trekning julekalender: Gro Kjos