Be SAFE - Be HAPPY

Permittert eller oppsagt?

29.11.16 - Skrevet av: admin admin

SAFE i Sodexo dekker karensdagene for våre medlemmer i vanskelige tider. Før en får arbeidsledighetstrygd pålegges den enkelte 3 dagers karantene. Disse dagene vil du som medlem i SAFE i Sodexo få dekket med inntil 1000 kr pr. dag oppad til 3000 kr.

 

Søknadsskjema og mer info finner du på klubbens hjemmeside: www.safeklubben.no

 

Som arbeidsledig eller permittert kan du opprettholde ditt medlemskap, samtidig som du er fritatt for å betale kontingent.

 

Trekning julekalender: Geir Ove Kvalvåg