Be SAFE - Be HAPPY

Info 13/16

28.11.16 - Skrevet av: admin admin
Sysselsettingssituasjonen - Julekalender - Styremøte - Ny medlemsfordel fra 2017

Sysselsettingssituasjonen

Alle drøftelsesmøtene er nå avholdt og det endelige antall overtallige er redusert til 2 forpleiningssjefer, 6 kokker og 18 renholdsoperatører.

Desverre ble det denne gang ikke enighet mellom bedriften og fagforeningene for gruppen forpleiningssjef. Bakgrunnen for uenigheten er at bedriften fraviker ansiennitet hvor vi ikke anser at det foreligger saklig grunnlag for å gjøre dette. Klubben har derfor bedt om forhandlingsmøte iht. Hovedavtalenes bestemmelser §8.4 mellom NR-SAFE og §8.2 mellom NHO-YS. De omtvistede oppsigelser utstår da inntil det har vært forhandlet mellom organisasjonene.

Sodexo har fortsatt anbud ute som vi venter avklaring på, og vi vet også at våre kunder har anbud ute på sine rigger. Vi krysser fingrene for at det snart kommer positive signaler.

  

Julekalender

Klubben vil i år ha en julekalender gående på vår hjemmeside og på facebook. Her vil vi hver dag frem til jul fremheve en god grunn til å være med i klubben vår. I tillegg vil vi trekke ut et nytt medlem hver dag fra 1. til 24. Desember som får et gavekort. Alle aktive og passive medlemmer i klubben er med i trekningen. Det eneste du som vinner gavekort må gjøre, er å sende en epost til sodexo@safe.no slik at vi har riktig epost å sende gavekortet til.

  

Styremøte

Klubben avholder styremøte 15. og 16. Desember. Har dere saker som ønskes tatt opp der, vennligst send dette inn til klubben snarest.

  

Ny medlemsfordel fra 2017!

Fra 2017 vil du som er aktiv medlem i SAFE i Sodexo få tilbud om gratis YS Innbo eller YS Familieulykkesforsikring. Valget er ditt! Fordelen medfører ikke kontingentøkning.

Du kan også sikre deg begge forsikringene gratis ved å verve et medlem til klubben i året.

Viktig! Les mer i vedlagte inforskriv eller sjekk ut på www.safeklubben.no

Du som medlem må selv tegne forsikringen hos Gjensidige.