Be SAFE - Be HAPPY

Info 11/16

05.09.16 - Skrevet av: admin admin
Sysselsettingssituasjonen - Manglende innbetaling PTS - Styremøte

Sysselsettingssituasjonen

Det er i dag avholdt drøftelsesmøte mellom bedriften og fagforeningene angående sysselsettingssituasjonen.

Det er beklagelig og trist at vi står ovenfor nok en stor nedbemanning. Bakgrunnen for nedbemanningen er at West Epsilon går av kontrakt ved årslutt og justering i bemanning på andre kontraktsområder og ressurspool.

Bedriften vil denne gang innkalle 2 forpleiningsledere, 11 kokker og 32 renholdsoperatører til drøftelsesmøter før endelig beslutning om nedbemanning tas.

Berørte ansatte vil fortløpende bli kontaktet av bedriften for avtale om drøftelsesmøter.

Klubben oppfordrer alle medlemmer om å kontakte klubben for bistand ifm. drøftelsesmøter. Det er også bare å ta kontakt med klubben hvis dere har spørsmål. 

Vi vil være tilgjengelig på telefon 51 70 71 75 og mail sodexo@safe.no også utenom kontortid.

  

Manglende innbetaling Sjømannspensjon

Vi har fått inn mange henvendelser fra dere angående manglende innbetaling til Sjømannspensjonen. Totalt har 40 medlemmer meldt inn til oss.

Pr. idag har klubben fått inn 20 saker som vi har fått gått igjennom og som det ser ut som det mangler mangler innbetaling for.

5 saker er sjekket ut og alt i orden med.

Vi venter fortsatt på dokumentasjon fra 15 personer for å kunne sjekke ut status.

Ber om tolmodighet i forhold til endelig avklaring, men vi er i dialog med bedriften som har sagt at de vil ordne opp i sakene. Når vi har fått helt klarhet i hvordan dette formelt skal gjøres vil vi kontakte dere som er berørt

 

Styremøte i klubben

Klubben avholder styremøte mandag 19. September i Stavanger.