Be SAFE - Be HAPPY

Info 10/16

04.07.16 - Skrevet av: admin admin
Lønnsoppgjør faste innretninger - Ferieavvikling - Høysterettsdom

Enighet i mekling på Oljeoverenskomst Sokkel (faste)

SAFE og Norsk Olje og Gass kom natt til lørdag til enighet i meklingen på Sokkeloverenskomsten.

Enigheten innebærer for oss en årlig lønnsøkning på 12 218 kroner inkludert feriepenger. Økningen gjøres gjeldende fra 1. Juni 2016. 

Nattillegget økes også med 1,5 kr timen.

Tårnarbeider flyttes fra lønnstrinn B til B1.

Forbundsvise midler økes til 600 kroner.

Ellers videreføres overenskomsten som i dag.

Det skal også settes ned utvalg som skal se på diverse problemstillinger.

Vi er rimelig fornøyd med resultatet, selv om vi aller helst hadde sett at kravet om utvidet fortrinnsrett også hadde kommet inn på dette tariffområdet.

Når det likevel ikke lyktes vil klubben gi stor honnør til at bedriften valgte å gjøre dette gjeldende for alle i den runden med oppsigelser som nå er iverksatt. Det viser at vi har en bedrift som ønsker å ta vare på sine ansatte, også når det er vanskelige tider.

  

Ferieavvikling klubbkontoret

Klubbleder tar snart ferie og klubbkontoret vil derfor være ubemannet. Telefon og mail blir satt over til nestleder i denne perioden. Trenger noen å treffe noen fra klubben på kontoret må dette avtales på forhånd.

 

Tap om nattillegget i Høysterett

Høysterett har gitt Norges Rederiforbund medhold i at nattillegget ikke skal regnes med i pensjonsgrunnlaget. SAFE er selvfølgelig skuffet over at vi ikke nådde frem i Høysterett. Stavanger Tingrett gav Norges Rederiforbund medhold mens Gulating lagmannsrett gav  SAFE og Industri Energi medhold. Høysterett kom til at dommen i Stavanger tingrett opprettholdes.