Be SAFE - Be HAPPY

Info 9/16

23.06.16 - Skrevet av: admin admin
Enighet på NR avtalen - Sysselsettingssituasjonen

Enighet om ny tariffavtale på flyteriggene

SAFE og Norges Rederiforbund kom til enighet om ny tariffavtale under mekling.

SAFE fikk igjennom sitt hovedkrav om utvidet rett til gjeninntredelse i to år for alle som mister jobben grunnet driftsinnskrenkninger.

Vi kunne selvsagt også ønsket en bedre lønnsutvikling enn meklingsresultatet gir oss, men gitt situasjonen bransjen er i, viste vi moderasjon for å få på plass vårt prioriterte krav, nemlig gjeninntakelsesretten. Vi forventer at markedet vil bedre seg, og da vil denne seieren bety at mange av våre medlemmer får tilbake jobbene sine.

Protokolltilførselen angående fortrinnsretten har denne ordlyden:

“Arbeidstakere som i avtaleperioden 1. Juni 2016 til og med 31. Mai 2018 mottar oppsigelse grunnet driftsinnskrenkning, skal ha en utvidet fortrinnsrett til ny tilsetting som i Arbeidsmiljølovens §14-2 fra oppsigelsestidspunktet og i to år fra oppsigelsesfristens utløp, dog slik at den utvidede fortrinnsretten bortfaller ved fylte 60 år for ansatte på flyttbare innretninger. For ansatte på plattformboring bortfaller den utvidede fortrinnsretten ved fylte 62 år.”

Det gis et generelt tillegg på 0,5% som legges på lønnsmatrisens linje 2 “årslønn med feriepenger” i gjeldende lønnstabell i lønnsgruppe A1-E. Det betyr et årlig generelt lønnstillegg for våre yrkesgrupper på mellom 2906-3260 kroner i lønnstrinn 6. For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 0,5%.

Ellers opprettholdes tariffavtalen som idag.

 

Sysselsettingssituasjonen

Det er i dag avholdt endelig drøftelsesmøte med bedriften angående omfanget av varslede oppsigelser nå når alle drøftelsesmøtene med den enkelte er avholdt. Desverre fikk ikke Sodexo anbudet med Floatel International. Situasjonen er derfor uendret og bedriften vil gå til oppsigelser.

Det er enighet om at den utvidede fortrinnsretten på to år, som kom på plass i NR oppgjøret også skal gjelde for de som nå blir berørt på faste innretninger.