Be SAFE - Be HAPPY

Info 8/16

17.06.16 - Skrevet av: admin admin
Mekling på NR avtalen 20-21.juni - Mekling NOG avtalen 30.juni-1.juli

Mekling på NR avtalen 20-21.juni          

Neste uke er det innkalt til mekling på NR avtalen og i den forbindelse har SAFE i første omgang varslet plassfratredelse for sine medlemmer på “Rowan Viking” og “Rowan Gorilla”. 

Det betyr at våre medlemmer som jobber på disse to riggene vil gå ut i streik hvis det ikke oppnås enighet under mekling. Meklingsfristen er klokken 24.00 tirsdag 21. Juni.

Det vil bli informert direkte til de som vil kunne bli berørt angående hvordan en skal forholde seg. I tillegg oppfordres til å følge med på hjemmesiden til SAFE i forbindelse med meklingen.

Ellers er det bare å kontakte klubben på telefon 51 70 71 75 eller mail sodexo@safe.no hvis det er noe en lurer på i den forbindelse.

Vi ønsker selvsagt at meklingen skal føre frem, slik at en konflikt unngås.

Les mer i hefte om forhandlinger og arbeidskamp ved å trykke her. 

 

Mekling på NOG avtalen 30.juni-1.juli

Partene er innkalt til mekling på NOG avtalen 30.juni til 1.juli. Meklingsfristen er klokken 24.00 fredag 1. Juli. Det er ennå ikke varslet plassfratredelse. Nærmere info om dette kommer når det er klart.