Be SAFE - Be HAPPY

Info 7/16

07.06.16 - Skrevet av: admin admin
Sysselsettingssituasjonen

Sysselsettingssituasjonen

Da står vi desverre igjen ovenfor en stor nedbemanning. Dette er siste runde i forhold til det som er varslet i forbindelse med forrige nedbemanning.

Bakgrunnen for nedbemanningen er at Rowan Norway, West Alpha, Petrojarl Varg og TO Winner går av kontrakt i løpet av sommeren.

Totalt kan ca 76 offshoreansatte bli berørt og 9 forpleiningsledere, 25 kokker og 43 renholdsoperatører vil bli kalt inn til drøftelsesmøter iht. AML §15.1.

Ved nedbanning ses konsernet under et og nedbemanning foretas innenfor yrkesgruppene:

-       Forpleiningssjef

-       Kokk/kjøkkensjef

-       Renholdsoperatør/renholdsoperatør med fagbrev/renholdsleder

Utvelgeseskriteriet er basert på konsernansiennitet innen hver yrkesgruppe. I henhold til protokoll av 3. Desember 2015 er det tillagt ett års kompetansetillegg pr. fagbrev.

Berørte ansatt vil fortløpende bli kontaktet av bedriften for avtale om drøftelsesmøter.

Klubben oppfordrer alle medlemmer om å kontakte klubben for bistand ifm. drøftelsesmøter. Det er også bare å ta kontakt med klubben hvis dere har spørsmål.

Vi vil være tilgjengelig på telefon 51 70 71 75 og mail sodexo@safe.no også utenom kontortid.

Oppfordrer alle til å ta vare på hverandre i denne tøffe tiden.

Vi har enda håp om at det kan komme positive tilbakemeldinger i form av nye kontrakter som kan bidra til å redusere omfanget.