Be SAFE - Be HAPPY

Info 6/16

31.05.16 - Skrevet av: admin admin
Sjømannspensjon - Lønnsoppgjør - Inn/utleie

Sjømannspensjon – manglende innbetaling

Det er avdekket at bedriften ikke har innberettet fartstid for kontraktsvikarer som har reist på flyterigger. Dette kan gå helt tilbake til 1996. Klubben tok dette opp med bedriften i mars etter henvendelse fra et medlem som hadde vært innom PTS og sjekket sin fartstid. Bedriften har nå prøvd å få en oversikt over den manglende innberetningen, men det viser seg at de ikke klarer å få frem all relevant informasjon.

Klubben ber derfor alle medlemmer som har reist som kontraktsvikarer på flyterigg for Sodexo om å kontakte klubben snarest slik at vi kan få sjekket ut om dette gjelder deg.

Det er meget viktig at alle som kan være berørt melder dette inn til klubben. I ytterste konsekvens kan dette bety et tap på inntil 700 000 kroner i sjømannspensjon.

 

Lønnsoppgjør faste innretninger går til mekling

Det ble brudd i lønnsforhandlingene på faste innstallasjoner. NOG møtte til forhandlingene med en rekke krav som ville bety en klar svekkelse av tariffavtalen. I tillegg til at de ikke ville gi en eneste krone i lønnstillegg. Med det utgangspunktet som NOG la seg på, fant en fort ut at det var bare å bryte forhandlingene og gå til mekling.

 

Mekling flyterigg 20-21. Juni

Riksmekleren har kalt inn partene på flyteriggavtalen til mekling 20-21. Juni. Oppnås det ikke enighet vil det kunne bli streik fra midnatt tirsdag 21. Juni. SAFE har meldt plassoppsigelse for samtlige medlemmer på avtalen.

  

Inn/utleie innen konsernet

Det er inngått ny avtale om inn/utleie innen konsernet. Denne innebærer at det kan leies ut personell som jobber på flyterigg til arbeid på faste innstallasjoner ubegrenset. Flyteriggavtalen vil være fullt ut gjeldene for disse, også ved arbeid på faste innstallasjoner.

Utleie av personell fra faste instalasjoner til flyterigg er det ikke anledning til.