Be SAFE - Be HAPPY

Info 5/16

26.05.16 - Skrevet av: admin admin
Årsmøte og tillitsvalgtkonferansen - Flyteriggoppgjøret

Årsmøte og tillitsvalgtkonferansen 2016

Klubben avholdt årsmøte og tillitsvalgtkonferanse i forrige uke, hvor det hele ble avsluttet med en kjekk samling på Flor og Fjære i forbindelse med klubbens 20. års jubileum. 

De to første dagene gikk til kursing, hvor vi var innom mange aktuelle problemstillinger hos oss. Det var veldig kjekt å få skreddersydd et tillitsvalgtkurs på denne måten, hvor alt i hovedsak kunne relateres til det lokale klubbarbeidet. 

Årsmøtet behandlet de vanlige tingenen som bl.a. årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne saker, kontingent, vedtekter, handlingsprogram og valg. I tillegg hadde vi besøk av Jan Øyvind Jørgensen som informerte om situasjonen i Sodexo og Hilde-Marit Rysst som informerte fra SAFE sentralt. Tom Ove Dyrnes informerte fra vernetjenesten.

Ettersom klubben er 20 år i år hadde vi også invitert alle medlemmer, både aktive og passive, til jubileumstreff på Flor og Fjære. Alle ble også invitert til årsmøtet for informasjon og spørsmål. 

Olav Lindland fortalte om hvordan det var å starte opp klubben for 20 år siden og videre om hva som har skjedd i løpet av disse årene. 

Det ble foretatt suppleringsvalg av vararepresentanter til klubbstyret, da flere av våre tillitsvalgte desverre har mistet jobben det siste året som følge av nedbemanningene.

Marit Aune går inn som 2. Vararepresentant og Ramon Silva går inn som 3. Vararepresentant.

Kontingent ble fastsatt til 490 kr. pr. måned i full stilling fra 1.6. 2016. Advokatforsikringen er 50 kr. pr. måned. Det vil også komme flere medlemsfordeler fremover og hytte/ferieklubben fortsetter.

Oppsummert var det noen veldig kjekke og inspirerende dager som igjen viste hvor god og sammensveiset gjeng vi er i SAFE i Sodexo.

 

Lønnsoppgjør flyterigg går til mekling 

Det ble avholdt forhandlinger på flyteriggavtalen 23 og 24. Mai. Forhandlingene endte med brudd og partene møtes da til mekling. Tidspunkt bestemmes av Riksmekleren.

Våre krav innebar og opprettholde kjøpekraften for våre medlemmer. Våre medlemmer har bidratt med kostnadsreduksjoner i stort “monn” i form av bemanningskutt og effektivisering de siste årene. Det må verdsettes. Mange av våre kollegaer har mistet jobben og står i fare for å gjøre det fremover. Et rettferdig og viktig krav er derfor utvidelse av gjeninntakelsesretten til 2 år for alle. Kravet fra arbeidsgiverne var nedgang i reallønn, foringelse av tariffavtalen og ikke vilje til å verdsette de som mister jobben med en utvidelse av gjeninntakelsesretten.