Be SAFE - Be HAPPY

Info 4-16

29.04.16 - Skrevet av: admin admin
Lønnsoppgjør-Anbud-Sysselsettingssituasjonen-Medlemskap

Lønnsoppgjør faste installasjoner

Lønnsoppgjøret for faste installasjoner starter opp på mandag 2. Mai. Det er satt av tre dager til forhandlingene.

  

Anbud

Bedriften har jobbet med anbud til ENI og Floatel. Vi krysser fingrene for at Sodexo vinner frem. Vinner vi feks. Floatel anbudet vil det ha en veldig positiv effekt for sysselsettingen. Vi venter fortsatt på avgjørelse på Rowan anbudet. 

 

Sysselsettingssituasjonen

Det som er positivt rundt sysselsettingssituasjonen er at Valhall QP vil åpne for ca 3 måneder. TO Spitsbergen har fått kontrakt på UK sektor og vi håper at våre folk får bli med. Det er også noe økt behov på noen rigger utover det som var forventet.

Ellers er desverre situasjonen slik at det ser ut som at Petrojarl Varg, TO Winner, West Alpha og Rowan Norway ikke har nye kontrakter i løpet av sommeren.

 

Medlemskap ved oppsigelse, permittering og permisjon m/u lønn

1. I henhold til SAFE-vedtektenes § 16.5 kan du opprettholde ditt medlemskap ved å be om passivt medlemskap dersom dokumentasjon foreligger, ved følgende forhold:

a. Arbeidsløshet
 b. Verneplikt
 c. Skole/kurs, utdanning uten lønn d. Permittering/permisjon uten lønn

Du blir i ovennevnte tilfeller fritatt for kontingentinnbetaling. Advokatforsikringen blir automatisk videreført. Det koster kr 50 pr. måned, men du kan reservere deg fra å delta i denne.
Dersom du velger å takke nei til å fortsette med Advokatforsikring, gjenopptas forsikringen med en karenstid på 6 mnd. fra gjenopptagelsesdato.

Husk bare på å gi en tilbakemelding til SAFE når du får informasjon om dette tilsendt.