Be SAFE - Be HAPPY

Info 2-16

12.02.16 - Skrevet av: admin admin
Permittering - Jubileumstreff

Permittering

I forbindelse med at TO Artic skal ha nedgang i aktiviteten mellom to oppdrag offshore har det vært drøftelser mellom bedriften og klubbene angående permittering.

Ettersom varigheten av aktivitetsnedgangen er under 12 uker sier Hovedavtalen at det kan permitteres på den aktuelle innretningen alene. Ettersom planlagt nedgang i aktivitet på TO Artic er beregnet til under 12 uker vil permittering bli gjort blant personell på TO Artic. Vi vet også at det skal alltid være 1 forpleiningsleder og 1 renholdsoperatør pr skift ombord i denne perioden.

Det er avtalt nytt møte mellom bedriften og klubbene den 22. februar hvor vi skal gå igjennom hvem som blir berørt og når permittering iverksettes.

Før permittering iverksettes skal bedriften gi minimum 14 dagers varsel til den enkelte som blir berørt. Permittering vil da løpe fra endt avspassering. De første 10 arbeidsdagene etter iverksettelse av permittering har bedriften lønnsplikt ovenfor de som ansatte. Det tilsvarer for de som jobber offshore 30 lønnsdager. I denne perioden er den ansatte unntatt arbeidsplikt. Etter disse 30 dagene opphører bedriftens lønnsplikt og den enkelte må søke om dagpenger for resten av permitteringsperioden.

Er det noen som har spørsmål angående permittering kan dere ta kontakt pr. telefon 51707175 eller via mail til sodexo@safe.no

 

“20 års” Jubileumstreff 21. Mai 2016

Klubben minner om at alle medlemmer er invitert til treff i Stavanger den 21. Mai 2016. Dette gjelder også de som har mistet jobben og står som passive medlemmer i klubben.

Klubben vil dekke overnatting for de som måtte trenge det og selve treffet med det som hører med.

Treffet vil bli avholdt i forbindelse med klubbens årsmøte og opplegget blir som følger:

-       Det legges opp til at alle medlemmene kan komme for informasjon og spørsmål på årsmøtet.

-       Klokken 1800 reiser vi med båt fra Stavanger til Flo & Fjære

-       Det blir omvisning, middag og underholdning med “Mugge og Bygge” utover kvelden.

-       Retur til Stavanger med båt blir klokken 2330.

Oppfordrer alle som er interessert til å melde sin uforpliktende interesse innen 1. Mars. Etter dette vil det være begrenset med plasser og de som har meldt interesse vil har førsterett.