Be SAFE - Be HAPPY

Info 22/15

17.12.15 - Skrevet av: admin admin
Tilbaketrekking av oppsigelse for 4 forpleiningsledere - Fagbrevkurs teori - Gensere - Hytte/ferieleiligheter - Opprettholdelse av medlemskap og dekning av karensdager

Tilbaketrekking av oppsigelser

Det er i dag avholdt møte angående sysselsettingssituasjonen. Det resulterte i at oppsigelse av 4 oppsagte forpleiningsledere nå trekkes tilbake.

 

Fagbrevkurs teori

Vi etterlyser flere som er interessert i å ta fagbrev. Klubben vil kunne legge tilrette for kurs for de som ønsker å få seg fagbrev. Vi er avhengig av en del flere interesserte for å sette igang allerede på nyåret. Vi har derfor satt en frist til å melde sin interesse for dette innen snarest mulig og senest innen 1. Januar 2016. Dette fordi oppmelding til teorieksamen som praksiskandidat våren 2016, er 15. Januar.

 

Gensere

Vi har fått inn et parti gensere som vil bli sendt ut på riggene fremover. Hvis noen har anledning til å ta med seg noen ut, setter vi pris på en tilbakemelding til sodexo@safe.no

 

Hytte/ferieleiligheter

Alle medlemmer skal nå ha fått innloggingsinformasjon til den nye medlemsfordelen med utleie av hytter/ferieleiligheter. Informasjon ble sendt ut på mail fra Prodess som står for administreringen. Har du ikke mottatt dette skyldes det antakeligvis feil epost adresse i systemet eller at vi ikke har din epostadresse. Du kan da ta kontakt med klubben på sodexo@safe.no hvis dette ikke er mottatt.

  

Opprettholde medlemskap og dekning av karensdager

Vi minner om at medlemskapet i klubben kan opprettholdes selv om du mister jobben. Dette tilbys med kontingentfritak og valgfri opprettholdelse av advokatforsiking til 50 kroner i måneden. Men du må huske på å gi en tilbakemelding når du får en henvendelse fra SAFE med spørsmål om dette. Du opprettholder da fulle rettigheter som medlem i SAFE.

Husk også på at du kan søke klubben om dekning av karensdager ved arbeidsløshet.

Søknadskjema ligger ute på vår hjemmeside: www.safeklubben.no