Be SAFE - Be HAPPY

Info 21/15

14.12.15 - Skrevet av: admin admin
Ny medlemsfordel: Feriehytter/leiligheter - Årsmøte 2016

Årsmøte og tillitsvalgtkonferanse 2016

Klubbstyret har vedtatt å avholde årsmøte/tillitsvalgtkonferanse i Stavanger 19-21. Mai 2016. Alle registrerte tillitsvalgte vil få egen påmeldingsinfo. Har dere ikke tillitsvalgt på deres skift, så oppfordrer vi til å få valgt dette snarest.

Saker som ønskes tatt opp må være sendt inn til klubben innen 1. Mars 2016.

Minner også om at alle medlemmer er invitert til treff  i Stavanger 21.mai i anledning klubbens 20 års jubileum. Uforpliktede interesse meldes på mail.

 

Nytt velferdstilbud for medlemmer i SAFE i Sodexo!

I medlemsundersøkelsen vi hadde tidligere i år gav dere tilbakemelding om at feriehytte/leilighet var den nye medlemsfordelen flest av dere ønsket.

Klubben har derfor ingått en avtale med Prodess AS, som administrerer tilgang til hytter og leiligheter både innenlands og utenlands. I første omgang er dette en prøveordning som vi lar årsmøtet ta stilling til om vi skal fortsette med i mai-16.

Her finnes leieobjekter for enhver smak og alle medlemmer får egen mail med innloggingsinformasjon.

Vi ser mange fordeler med å være tilknyttet dette konseptet:

-       Attraktive leieobjekter innenlands og utenlands

-       Rimelig leie kontra å leie på det åpne markedet

-       Ryddige leieforhold

-       Stadig nye, spennende leieobjekter

-       Enkelt å planlegge både på kort og lang sikt

-       Større utvalg enn ved leie av enkelthytter/leiligheter på åremål

Egenandel du får opp er den reelle leieprisen du som medlem skal betale.

Vi håper at mange medlemmer vil benytte seg av muligheten og sette kursen til fjells, til sjøen eller ut av landet.