Be SAFE - Be HAPPY

Info 20/15

04.12.15 - Skrevet av: admin admin
Fagbrev - Klubbjubileum

Fagbrev og nedbemanninger

Det har vært praksis i nedbemanningssituasjoner å kun forholde seg til konsernansiennitet innen hver yrkesgruppe. Dette har medført en diskusjon rundt betydningen av fagbrev. Bedriften har hatt et ønske om at fagbrev skal verdsettes og tas hensyn til i en nedbemanningssituasjon.

Dette har resultert i følgende enighet mellom bedrift og fagforeningene:

Ansatte med fagbrev som kokk eller renholdsoperatør vil bli godskrevet med et års kompetansetillegg, tillagt konsernansiennitet, for hvert fagbrev som den enkelte innehar. Dette innføres for eventuelle fremtidige nedbemanninger etter 1. Juni 2016.

Det presiseres at dette kun gjelder ved oppsigelser i konsernet og vil ikke bli brukt i noen andre forbindelser. 

Som en overgangsordning vil de som har fagbrev og gjeninntakelsesrett pr. 01.01.2016, få utvidet fortrinnsretten sin til 01.06.2017. Gjeninntakelse vil følge gammel praksis for de som er oppsagt før 1. Juni 2016.

I forbindelse med denne praksisendringen vil klubben kunne legge tilrette for kurs for de som ønsker å ta fagbrev, men da er vi avhengige av at flere melder sin interesse for dette. Det kan du gjøre ved å sende en mail til sodexo@safe.no

 

Klubbjubileum “20 år”

Klubben har 20 års jubileum i 2016. I den forbindelse vil klubben invitere alle medlemmer (både aktive og passive) til treff i Stavanger lørdag 21. Mai 2016.

I utgangspunktet vil klubben dekke overnatting for de som trenger det, samt middag lørdag kveld.        

Meld din uforpliktende interresse ved å sende en mail til sodexo@safe.no slik at vi får en ca. oversikt over hvor mange som vil være med.