Be SAFE - Be HAPPY

Sysselsettingssituasjonen

09.10.15 - Skrevet av: admin admin
Info 18/15 - Sysselsettingssituasjonen - Reisepolicy

Sysselsettingssituasjonen

 

Det er avholdt drøftelsesmøter angående bemanningssituasjonene. Det er beklagelig at vi igjen står ovenfor en bemanningsreduksjon.

Det blir nå innkalt 11 kokker og 39 renholdsoperatører til drøftelsesmøter før bedriften kan gå til oppsigelser. De det gjelder vil fortløpende bli kontaktet av bedriften for å finne tidspunkt for drøftelsesmøte.

Utvelgeseskriteriet er også denne gang basert på konsernansiennitet innen hver yrkesgruppe. 

Det er enighet om å gå bort i fra ordningen med 50 % stillinger via ressurspool for de med lavest ansiennitet i denne omgang.

Ettersom det er mange berørte er det ikke sikkert bedriften klarer å få tak i alle før helgen. Vi oppfordrer alle som skal i drøftelsesmøte om å ta kontakt med klubben for bistand i den forbindelse.

Er du usikker eller har spørsmål vil klubben være tilgjengelig på telefon gjennom helgen. Telefon 51707175 eller 40872872.

 

Reisepolicy

 

Vi viser til Ekspressen 34-2015 hvor det nå legges opp til at den enkelte skal legge ut for hotellopphold selv.

I den forbindelse vil vi minne om at begge tariffavtalene har en bestemmelse som gjør at dere som har over 500 kr i reiseutgifter for en t/r fra hjemstedet har rett på et reiseforskudd tilsvarende det dobbelte av en t/r reise. Det vil si at det ikke er et lønnsforskudd.

Eksempel: Du har normalt reiseutgifter på 2500 kr pr. offshoretur. Du har ha rett på et reiseforskudd tilsvarende 5000 kr.

Skulle du oppleve at det blir forsinkelser og en får utgifter som strekker seg utover reiseforskuddet, oppfordrer vi til å kontakte bedriften for å finne en annen løsning. Det kan ikke forventes at den ansatte skal legge ut store beløp i reiseutgifter.