Be SAFE - Be HAPPY

Info 17/15

02.10.15 - Skrevet av: admin admin
Sysselsettingssituasjonen-Endringsprosesser-SAFE faktabank- Visste du at...?

Sysselsettingssituasjonen

På månedsmøtet gikk vi igjennom utsiktene fremover bemanningsmessig. Bedriften vil kalle inn til nytt møte i slutten av neste uke for å gjennomgå dette mer eksakt. Vi vet som kjent at Valhall QP vil vinterstenge fra 1. November. West Venture, TO Barents og TO Spitsbergen ligger i opplag  med noe bemanning. Hva som skjer etter nyttår er usikkert. Men vi håper at det som fremkommer i media angående TO Spitsbergen medfører riktighet og at denne går ut på oppdrag i januar 2016. Når det gjelder West Hercules er det også noe usikkerhet. Bildet er derfor noe uklart.

 

Endringsprosesser

Bedriften har innkalt til en KV08 endringsprosess på Rowan kontrakten. Bakgrunnen for dette er at Rowan har bedt Sodexo om å redusere kostnadene på kontrakten. Dette fører seg inn i den lange rekken av endringsprosesser det siste halvannet året. Det merkes stort press fra våre kunder på å redusere kostnader, og samtlige kontrakter har nå vært igjennom endringsprosesser. På månedsmøtet fikk vi meddelt at bedriften ønsker å igangsette en felles KV08 for både Rowan, Transocean og NADL kontraktene for å få en lik tilnærming. Vi venter på formell innkalling. Det vil også bli igangsett en KV08 på Gyda snarest. 

 

SAFE faktabank

Vi lanserer nå SAFE Faktabank, et oppslagsverk for tillitsvalgte og medlemmer om avtaler, lover, plikter og rettigheter i arbeidslivet. Du finner faktabanken på ”Min side”, der du logger deg inn med ditt medlemsnummer og fødselsdato som passord. 

Vi oppfordrer alle til å gå inn i faktabanken og gjøre seg kjent med denne. Dere som er tillitsvalgte kan bruke denne aktivt for å opparbeide dere mer kunnskap, og som et oppslagsverk for å finne svar på spørsmål dere får fra medlemmene. 

 

Visste du at…?

Nye medlemmer får tilbud om et års gratis YS innbo eller YS familieulykkesforsikring!

Vi utvider tilbudet til nye medlemmer! Valget er ditt! Nye medlemmer kan velge å tegne YS innbo (forsikringssum 2 000 000) eller YS familieulykkesforsikring (heltidsdekning inntil 36G) og få årsprisen refundert fra klubben. Det eneste du må gjøre er å bestille forsikringen hos www.gjensidige.no og sende kvittering på at den er betalt til klubben. Kan du ikke tegne en av disse forsikringene kan du få refundert inntil 600 kroner for annen valgfri forsikring.