Be SAFE - Be HAPPY

Sysselsettingssituasjonen

31.08.15 - Skrevet av: admin admin
Info 16/15 - Sysselsettingssituasjonen - Visste du at...?

Sysselsettingssituasjonen

Det er i dag og tidligere denne måneden avholdt møte med bedriften angående sysselsettingssituasjonen. Det som er positivt er at det er mer aktivitet for oss på både TO Spitsbergen, TO Searcher og West Venture enn hva først forespeilet. Det opprettholdes fortsatt noe aktivitet fremover selv om disse riggene nå er i opplag.

Det betyr følgende i forhold til sysselsettingssituasjonen: 

- 3 forpleiningsledere har fått utsatt oppsigelsestid ut året og 2 forpleiningsledere ut oktober.

- 3 kokker er tas inn i 50% stilling og 2 kokker får ikke redusert sin stillingsandel.

- 4 renholdsoperatører tas inn i 50% stilling og 6 renholdsoperatører får ikke redusert sin stillingsandel.

Vi ser på dette som veldig positivt, selv om det fortsatt er stor usikkerhet i bransjen.

Har fått noe tilbakemelding fra havet om at det oppleves negativt at det går ut oppsigelser for så og bli tilbakekalt igjen. Det settes spørsmål ved om bedriften forhaster seg med å sende ut oppsigelser? Til det må klubben si at vi har opplevd bedriften som veldig ryddig i disse prosessene så langt. Ting kan endre seg i tiden etter at det er avholdt drøftelsesmøter og det viktigste er da at vi får justert i forhold til dette. Dette opplever vi bedriften gjør, og så får vi leve med at det kan bli litt frem og tilbake.

 

Visste du at…?

Oljearbeiderforbundet!

SAFE bruker all sin energi på alle faggrupper innen olje og energisektoren. Det betyr at vi er det eneste rendyrkede olje og energiforbundet i Norge. Vårt mål er å være best på akkurat det!

Lav kontingent!

Våre medlemmer skal få ”valuta for pengene” og lavest mulig kontingent. Pr. 2015 er kontingenten i klubben 450 kroner pr. måned hvis du er i 100% stilling. Har du lavere stillingsandel reduseres kontingenten tilsvarende. Advokatforsikring koster 50 kr pr. mnd.

Avtaler for alle!

SAFE har tariffavtaler for alle som arbeider offshore for Sodexo. Vi har avtaler med både Norges Rederiforbund og Norsk Olje og Gass.