Be SAFE - Be HAPPY

Info 14/15

31.07.15 - Skrevet av: admin admin
Transocean forlenger kontrakten med Sodexo - Sjømannspensjon kokker - Oppsigelser

Transocean kontrakten forlenget

Transocean skal ha besluttet å forlenge kontrakten med Sodexo. Det er veldig positivt. Klubben har ikke fått mer detaljer enn dette. Om det betyr endringer i forhold til dagens drift er vi pr. idag usikre på.

 

Sjømannspensjon – gruppeplassering kokker

Klubben har hatt oppe en sak angående hvilken gruppe kokkene skal ligge i når det gjelder sjømannspensjon. Sjømannspensjonen differansierer i dag mellom to grupper. Klubben har hevdet at kokker skal innplasseres i gruppe 1 og dermed ha høyere pensjon. Dette med henvisning til forskrift om sjømannspensjon som sier at alle som ligger i samme lønnsgruppe som radiooperatør skal innplasseres i sjømannspensjonens gruppe 1.

På flyteriggavtalen ligger kokker og radiooperatører i samme lønnsgruppe C. Saken har dratt noe ut i tid, men det viste seg at også andre bedrifter hadde feil praksis.

Klubben er nå glad for at Norges Rederiforbund og bedriften ordner opp slik at kokkene blir innplassert i rett gruppe og får sin rettmessige sjømannspensjon.

 

Oppsigelser

Bedriften har nå sendt ut alle oppsigelsene som følge av kommende nedgang i sysselsettings-behovet ifm. kontraktssituasjonen til TO Spitsbergen, TO Searcher og West Venture.

Klubben har registrert at bedriften har måttet bruke kokker som er oppsagt som midlertidig ansatte. Vi har derfor bedt om nytt møte med bedriften på førskommende mandag for å gå igjennom sysselsettingsbehovet på ny. I den forbindelse har vi også blitt enig med bedriften om å forskyve fristen for å kreve forhandlingsmøter iht. AML § 17.3 for våre medlemmer som er berørt av oppsigelser. Ny frist er 7. August.

For klubben er det viktig at våre medlemmer ikke blir berørt av oppsigelser før det er tvingende nødvendig. Er det oppstått forhold som gjør at nedgangen i sysselsettingsbehovet forskyves forventer vi at også oppsigelsene forskyves tilsvarende.

Klubben har forventninger om at mandagens møte vil bringe klarhet i hvorfor det er et større sysselsettingsbehov enn forventet, og at vi i samarbeid med bedriften får justert deretter.

Klubben oppfordrer alle til å ta vare på våre gode kollegaer som nå er i sin oppsigelsestid. 

Husk også på at klubben dekker de 3 karensdagene hos NAV hvis du blir arbeidsledig. Søknadskjema og info finner du på www.safeklubben.no