Be SAFE - Be HAPPY

Info11/15

10.06.15 - Skrevet av: admin admin
Mekling på flyteriggoppgjøret 24. juni - Oppsigelsestid - Visste du at...?

Mekling på flyteriggoppgjøret 24. Juni

SAFE er nå innkalt til mekling i Oslo 24. Juni. Vi håper selvfølgelig at vi med meklers hjelp skal komme frem til en enighet. I utgangspunktet har SAFE meldt plassoppsigelse for samtlige av sine medlemmer på denne tariffavtalen. Hvem det blir meldt plassfratredelse for meldes senere, og minst 4 dager før mekling avsluttes.

 

Oppsigelsestid 

Sodexo forholder seg generelt til Arbeidsmiljølovens bestemmelser når det gjelder oppsigelsestid. I tillegg forekommer tariffbestemmelser og individuelle avtaler som kan medføre lengre oppsigelsestid en det som Arbeidsmiljøloven krever. Normalt starter oppsigelsestiden å løpe første dag i måneden etter at oppsigelse er funnet sted.

Arbeidsmiljøloven sier følgende om gjensidige oppsigelsesfrister: 

Minst 1 måned            - Ansatt i mindre enn 5 år.

Minst 2 måneder         - Ansatt mellom 5 og 10 år.

Minst 3 måneder         - Ansatt over 10 år.

Minst 4 måneder         - Ansatt over 10 år og fylt 50 år.

Minst 5 måneder         - Ansatt over 10 år og fylt 55 år.

Minst 6 måneder         - Ansatt over 10 år og fylt 60 år.

Forpleiningsledere har minimum 3 måneders oppsigelsestid iht. tariffavtalen.

Ansatte som selv sier opp sin stilling har oppsigelsestid på minimum 3 måneder i de tilfeller oppsigelsestid er lengre enn dette.

 

Visste du at…? 

Skikkelig streikestøtte!

Våre medlemmer får tilnærmet nettolønn hvis de må ut i streik. Det kommer du til å sette stor pris på den dagen du må være med på å forsvare ”et rettferdig arbeidsliv”.

Billig bank og forsikring!

Medlemmer har gode tilbud hos Gjensidige. Frivilligheten gjør at du til en hver tid kan tilpasse dette etter dine behov og din livssituasjon. Det lønner seg i lengden!

Pr. 10.06.15 kan du som medlem få boliglån fra 2,45%. Det er det ikke mange som slår. Om noen…Sjekk ut: https://www.gjensidige.no/privat/kundefordeler/ys