Be SAFE - Be HAPPY

Flyteriggoppgjøret går til mekling

22.05.15 - Skrevet av: admin admin
Info 10/15 - Flyteriggoppgjøret til mekling

 

Flyteriggoppgjøret går til mekling

SAFE brøt forhandlingene med Norges Rederiforbund, NR.

NR hadde satt av en dag til forhandlingene i årets lønnsoppgjør, og allerede klokken seks var brudd i forhandlingene et faktum. 

Bakgrunnen for bruddet var at NR krevde et nulloppgjør og hadde ikke en eneste krone og tilby de som er omfattet av overenskomsten. Ledende personell skulle imidlertid få opprettholde bonusordninger. SAFE og de andre fagforbundene fremsatte lønnskrav med samme ramme som ellers er gitt i samfunnet. Dette ble blankt avvist av NR. 

Det ble i fra NR sin side bedt om at vi måtte finne frem den norske dugnadsånden til forhandlingene. Det ble altså forventet fra NR sin side at alle som er omfattet av overenskomsten skulle bidra med å avstå fra lønnstillegg. Noe som betyr nedgang i kjøpekraft, altså en reell lønnsnedgang når en tar hensyn til prisutviklingen. Men de ville likevel ikke at alle skulle bidra til ”dugnaden”. Som eksempel kan en jo tenke seg at ved å kreve ”dugnad” fra noen så vil dette bidra til at noen får sine bonusutbetalinger. Er det en slik form for ”dugnad” NR ønsker vi skal være med på?

Vil et nulloppgjør bidra til å berge arbeidsplasser? Svaret fra alle parter vil nok her være nei.

Vi har en god tariffavtale, med gode lønns og arbeidsbetingelser. Men det vi savner er litt mer annerkjennelse for den omstillingsevnen og den effektiviteten vi viser her i Norge. Dette henger sammen. Ansatte i næringen bidrar kontinuerlig i form av effektivisering og omstillinger. Skal ikke disse få sin del av verdiskapningen? Bedriftene sikrer seg når det er lavere aktivitet ved å redusere antall ansatte. Det skjer fort og er forholdsvis enkelt her i Norge. Det er jo ikke slik at ved å avstå fra lønnsutvikling så avstår bedriftene fra å redusere ansatte hvis aktiviteten tilsier det. Det hadde kanskje fungert slik hvis hele næringen hadde basert seg på å være dugnadsarbeid…

 

Det var derfor lett å ta stilling til om vi skulle bryte forhandlingene, eller akseptere ingenting… 

 

Hva er egentlig dugnad?

 

Iflg wikipedia så er dugnad et felles utført og vanligvis ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkeltperson. Dugnader utføres vanligvis i et lokalsamfunn, (f.eks. vårrydding i et borettslag, oppføring av en låve, ei båtstø, ei kai eller en lekeplass), som nabohjelp i forskjellige situasjoner, men noen ganger også på regionalt eller nasjonalt plan. Wikipedia regnes også som et dugnadsprosjekt.