Be SAFE - Be HAPPY

Info 9/15

08.05.15 - Skrevet av: admin admin
Info 9/15 - Sysselsettingssituasjonen - Lønnsoppgjøret faste installasjoner

Sysselsettingssituasjonen

Klubbene har i dag vært i møte med bedriften for å drøfte sysselsettingssituasjonen fremover. Dette med bakgrunn i den usikkerhet som knyttes til videre aktivitet på TO Spitsbergen, TO Searcher og West Venture. I første omgang omhandler drøftingene stillingsgruppen forpleiningssjefer. Klubbene er innkalt til nytt møte på førstkommende mandag for å gå igjennom hvor mange og hvem som vil bli innkalt til drøftelsesmøter iht. AML § 15-1.

 

Sokkeloppgjøret faste installasjoner

Forhandlingsutvalget er svært skuffet over Norsk Olje og Gass (NOG) sin forhandlingsvilje under årets mellomoppgjør på Oljeoverenskomsten Sokkel. 

Det iverksatte tilbudet viser at arbeidsgiverne i praksis ikke lar våre medlemmer opprettholde sin reallønn. Arbeidsgiverne overser reguleringsbestemmelsen i overenskomsten, om at pris og lønnsutvikling fra 1. avtaleår skal ivaretas i mellomoppgjøret, sier SAFE-leder Hilde Marit Rysst. 

NOG valgte sent torsdag kveld å gjennomføre reguleringen ensidig. Det er ikke streikerett i forbindelse med årets mellomoppgjør på denne avtalen, og dette benyttet NOG seg av. 

Arbeidsgiverne viste ingen reel forhandlingsvilje og våre bedrifter ville ikke gi sine arbeidstakere sin rettmessige del av selskapenes verdiskapning. De ville ikke engang gi sine ansatte samme lønnsramme som ellers er gitt i samfunnet.

SAFE sitt forhandlingsutvalg valgte å ikke signere tilbudet fra Norsk Olje og Gass for å synliggjøre dette og på den måten gi tilbakemelding om at det forventes reelle forhandlinger også i et mellomoppgjør som dette.

Det betyr at våre medlemmer på lønnsmatrisen får følgende tillegg fra 1. Juni 2015:

- Årslønn inkl. feriepenger økes med 9 396 kroner. Dette tilsvarer en økning på mellom 1,49 og 1,65 % for våre medlemmer.

- Nattillegget økes med 50 øre til 67,50 kr pr. time. Dette tilsvarer en økning av dette tillegget på ca 0,75 %.

- Helligdagsgodtgjørelsen økes med 20 kroner til 1900 kroner pr. dag. Dette tilsvarer en økning av dette tillegget på ca 1,1 %.