Be SAFE - Be HAPPY

Info 8/15

17.04.15 - Skrevet av: admin admin
Sysselsettingssituasjonen - Årsmøte 2015

Sysselsettingssituasjonen

Bedriften har gått igjennom sysselsettingsbehovet fremover og det vil ikke være behov for å gjeninnta noen foreløpig. Valhall QP skal åpne for drift i 6 måneder før den vinter stenges igjen. Personell fra ressurspoolen vil bli midlertidig plassert inn i rotasjoner på QP i denne perioden. Ved å bruke de som har fått redusert sin stillingsandel til 50%, så har bedriften nok ansatte til å ivareta det økte behovet som kommer ved åpning av QP.

Årsmøte 2015

SAFE i Sodexo avholdt sitt årsmøte i Stavanger 14-15. April. Over 20 tillitsvalgte var samlet til gode diskusjoner og veivalg fremover. Sysselsettingssituasjonen og usikkerheten som råder i bransjen var naturlig nok et tema som alle var opptatt av. Christian Rugland informerte om markedssituasjonen og de mål som konsernet har fremover. Owe Ingemann Walterzøe informerte fra SAFE sentralt og var innom både ung arbeid, endringer i arbeidsmiljøloven og det kommende lønnsoppgjøret. Medlemsundersøkelsen ble gjennomgått og disse tre ble trukket ut som vinnere av hvert sitt gavekort: E. J. Rønning, T.M. Polain og M. Lidal.

Et punkt som årsmøtet etterlyste fra bedriften var informasjon. Og da spesielt i forhold til den tøffe tiden vi er inne i. Mange går og er usikre og info er viktig, selv om det nødvendigvis ikke er noe nytt å formidle. Årsmøtet foreslo ovenfor Christian Rugland at det blir sendt ut informasjon minst månedlig med status angående sysselsettingssituasjonen i selskapet.

Det ble også avholdt valg på alle posisjoner i klubben for de neste 2 årene:

Klubbstyret

Leder:                         Kai Morten Anda

1. Nestleder:               Tom Ove Dyrnes

2. Nestleder:               Tore Gilje Jacobsen

1. Styremedlem:         Einar Valheim

2. Styremedlem:         Kenneth Toftegård

3. Styremedlem:         Anne Mortensen

4. Styremedlem:         Benedicte Kjosaas

1. Vara:                       Hege Linn Nilsen

2. Vara:                       Anders Vaka

3. Vara:                       Randi Junker 

Valgkomite                                                    Revisorer

Jan Skovly og Aud Knutsen                         Birgitte Berg og May Lise Tjørhom

Vara: Eli Lind og Lise Vestnes                      Vara: Aud Fugelli og Fred Halvorsen