Be SAFE - Be HAPPY

Gladnyhet! Valhall QP åpner igjen

31.03.15 - Skrevet av: admin admin
Info 7/15

Valhall QP åpner opp igjen

Vi har hatt møte med bedriften angående oppstart av Valhall QP. Det ser ut til at den vil være i drift fra 1. Mai. I forkant vil sannsynligvis noe av vårt personell reise ut for klargjøring.

Dette er en gledelig nyhet som gjør at vi nå jobber med bedriften for å se på behov for gjeninntakelser/økning i stillingsandel. Det er for tidlig å si noe om dette foreløpig, men vi regner med en nærmere avklaring rundt dette over påske. Det samme gjelder hvordan organiseringen blir. Det blir høyst sannsynlig en maks pob på 100 og kun dagaktivitet.

 

Reiseregulativ

Vi har fått flere henvendelser i det siste angående dekning av reiseutgifter og reiseplaner. Det er viktig at alle følger bedriftens policy på hvordan reiseregninger skal føres og godkjennes. Dette kan medføre at det kan ta lang tid å få utbetalt reiseutgiftene. Det er derfor tatt høyde for dette i tariffavtalene. Teksten er likelydende i begge tariffavtalene og sier følgende: Ansatte med reiseutgifter over kr 500,- for tur/retur reise fra hjemstedet til heliport kan få et reiseforskudd tilsvarende det dobbelte av prisen for tur/retur reisen. Dette står under punkt 13.1 i NR avtalen og punkt 15.4 i NOG avtalen.

Tariffavtalene sier følgende om reiseplan:

NR avtalen: Den mest hensiktsmessige og praktiske reiseplan fra den enkeltes hjemsted til utreisested og retur skal settes opp i samråd med den enkelte ansatte.

NOG avtalen: Den mest hensiktsmessige reiseplan fra den enkeltes hjemsted til utreisested og retur settes opp i samråd med den enkelte ansatte.

 

Anbud Total og Det Norske

Sodexo jobber for tiden med to nye anbud. Dette gjelder for Total hvor det er snakk om en innretning og Det Norske hvor det er snakk om to innretninger. To av disse er nybygg, mens den ene innretningen er i drift i dag. Det hadde vært kjekt om et anbud snart gikk vår vei igjen.