Be SAFE - Be HAPPY

Info 6/15

25.03.15 - Skrevet av: admin admin
Stamina barometeret - Teekey kontrakten - Statoil anbud - Tillitsvalgtkurs

Stamina barometeret

Bedrifthelsetjenesten Stamina har sendt ut en undersøkelse som de kaller Stamina barometeret. Undersøkelsen omfatter fire tema: arbeidsmiljø, systematisk HMS, sykefravær og livsstil.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvor det er behov for å sette inn tiltak til forbedringer fremover. Det er valgt ut tre installasjoner som i denne omgang har fått tilsendt spørreundersøkelsen. Innhenting av svar til undersøkelsen blir gjort av bedriftshelsetjenesten og er anonym. De som jobber på disse installasjonene har fått informasjon tilsendt pr. epost.

Klubben og vernetjeneste har vært med på å velge ut hvilke installasjoner som skal være med og at anonymiteten er ivaretatt. Svar fra undersøkelsen er et viktig grunnlag for å sette inn de rette tiltakene fremover i hele virksomheten. Skal den ha noen verdi er en avhengig av at flertallet svarer på undersøkelsen.

Vi oppfordrer alle til å si sin mening og svare på undersøkelsen.

 

KV08 Teekey kontrakten

Bedriften har igangsatt en endringsprosess på Teekey-kontrakten. Det er et stort press fra operatør og riggselskap for å kutte kostnader i disse tider hvor oljeprisen holder seg lav.

 

Ny aktør på sokkelen: Coor Service Managment

Sodexo vant dessverre ikke kontrakten med Statoil. Statoil tildelte forpleiningskontrakten på Statfjord og Snorre til Coor Service Managment. Det betyr at det er kommet en ny aktør inn på markedet, og konkurransen om forpleiningskontraktene offshore er blitt tøffere. Det merkes og vil kreve enda mer av Sodexo fremover. Vi kan alle bidra til å løfte Sodexo videre ved å fokusere på verdiene: Serviceinnstilling, lagånd og utvikling.

 

Grunnleggende kurs for tillitsvalgte

Tid: Uke 19, fra 4. Til 7. Mai

Sted: SAFE huset og Quality Hotel Residence i Sandnes

Påmelding sendes: mette@safe.no innen 22. April

Dette er et viktig kurs for alle tillitsvalgte og nysgjerrige medlemmer. Er du opptatt av rettigheter i arbeidslivet, hvordan de er oppnådd og hvordan de skal beholdes? Da er dette kurset for deg! Velkommen til noen kjekke og sosiale dager i sammen med kolleger fra andre SAFE klubber.