Be SAFE - Be HAPPY

FORSVAR ARBEIDSMILJØLOVEN!

26.01.15 - Skrevet av: admin admin
Info 3/15 - Informasjon angående den politiske streiken onsdag 28. januar 2015

Hovedorganisasjonene vil i samarbeid arrangere flere markeringer i de store byene ifm. streiken. Det samarbeides også om en informasjonskampanje om de foreslåtte endringene og konsekvensen av disse. Det er opprettet en egen streikeportal www.mittarbeidsliv.no . Der finner du oversikt over hvor i landet det blir streikemarkeringer og mer informasjon om streikegrunnlaget.

Last ned siste SAFElement her: http://www.safeklubben.no/index.cfm?id=422177 

Les eller skriv ut streikefolder her: http://www.safe.no/doc//Flyer.pdf 

Last ned en powerpointpresentasjon her: http://www.safeklubben.no/index.cfm?id=422178

Dette er en politisk streik og hensikten er ikke å ramme bedriften. Klubben har gitt bedriften beskjed om at våre medlemmer er omfattet av streiken og oppfordret til å delta.

Vi oppfordrer dere som er offshore til å samarbeide med de andre om bord ifm. markeringen. Hvordan dette løses best finner dere ut på hver enkelt arbeidsplass. Dere som er hjemme oppfordres til å støtte opp om den markeringen som finner sted i nærheten av ditt hjemsted. 

Trenger du mer info angående streiken, er det bare å ta kontakt med klubben.