Be SAFE - Be HAPPY

Sysselsettingssituasjonen

07.11.14 - Skrevet av: admin admin
info 16/14 - Sysselsettingssituasjonen - SAFE-Kongressen 2014 - Visste du at...

Sysselsettingssituasjonen

SAFE klubben har i dag hatt møte med bedriften angående sysselsettingssituasjonen. Vi ble enig med bedriften om at oppsigelse av kokk med oppsigelsestid ut november forskyves en måned frem i tid.

Det er knyttet noe usikkerhet til når West Navigator vil forlate norsk sokkel. Det ser ut som om dette kan dra litt ut i tid, og da kanskje over i januar -15. Valhall QP vil avbemannes noen uker fra 22. Desember. Det betyr også at det fortsatt vil kunne være behov for midlertidig ansatte (kontraktsvikarer) en stund til fremover.

Pågående drøftelsesmøter med alle de som er berørt av den varslede nedbemanningen skal være ferdig i løpet av neste uke. Vi har avtalt nytt møte med bedriften etter at alle drøftelsesmøtene er avholdt.

 

SAFE - kongressen 2014

SAFE avholder sin kongress på Hotell Residence i Sandnes, 28.-30. November.  SAFE i Sodexo stiller med 5 delegater fra klubbens styre. Kongressen er SAFE sitt høyeste organ og avholdes hvert tredje år.

Kongressen skal bl.a. behandle beretning for perioden, regnskap og budsjett, innkomne forslag og vedtektsendringer, strategi og handlingsplan, økonomiske og organisatoriske retningslinjer, resolusjoner og valg.

Det har pågått en organisasjonsdebatt i kongressperioden. Denne skal konkluderes på kongressen. Klubben ser frem til tre spennende kongressdager i slutten av måneden.

 

Visste du at…?

Permittert eller oppsagt?

SAFE i Sodexo dekker karensdagene for våre medlemmer i vanskelige tider. Før en får arbeidsledighetstrygd pålegges den enkelte 3 dagers karantene. Disse dagene vil du som medlem i SAFE i Sodexo få dekket med 1000 kr pr. dag, totalt 3000 kr.

Søknadsskjema og mer info finner du på klubbens hjemmeside: www.safeklubben.no

Som arbeidsledig eller permittert opprettholder du ditt medlemskap, samtidig som du er fritatt for å betale kontingent.