Be SAFE - Be HAPPY

Klubbinfo

31.10.14 - Skrevet av: admin admin
Info 15/14 - E-læring/nettbaserte kurs - Kurs renholdsoperatører som ønsker å ta fagbrev - Oppdaterte beløp i lokalavtaler - Transocean Leader - Visste du at...

E-læring/nettbaserte kurs

Dere finner nå lokal protokoll angående e-læring/nettbaserte kurs på hjemmesiden under lokale protokoller. Den sier følgende og gjelder på begge tariffområder:

Ansatte som i sin fritid på land eller sokkelen gjennomfører E-læring etter avtale med bedriften, kompenseres med overtidsbetaling for nummert tid fra kursleverandør, dog minimun 4 timer overtidsbetaling pr. dag.

 

Kurs for renholdere som ønsker å ta fagbrev

Klubben har ikke fått tilstrekkelig med interesserte for å sette i gang kurs våren 2015. Vi prøver igjen til høsten 2015.

 

Oppdaterte beløp i lokalavtaler pr. 01.10.2014

Vi har kommet til enighet med bedriften om følgende beløpsjusteringer i lokalavtalene:

Godtgjørelse SWAT og SWAT support: Beløp økes til 2790 kr pr. måned og 279 kr pr. dag.

Tjeneste på ubemannede enheter offshore: Beløp økes til 279 kr pr. dag.

Reiseregulativ for ansatte bosatt i utlandet: Beløp økes til 2730 kr pr. tur.

 

Transocean Leader forlater norsk sokkel i 2015 

TO Leader vil forlate norsk sokkel neste år. Det betyr at vi da kan stå ovenfor en utfordring bemanningsmessig. Offshore.no melder at riggen skal ut av landet i mai, men vi har ikke fått bekreftet info om dette.

West Navigator skal etter planen forlate norsk sokkel i desember -14. Valhall QP vil stenge ned noen uker i desember -14 og januar/februar -15.

 

Visste du at…? 

SAFE er partipolitisk uavhengig!

SAFE er en fagforening for alle, uavhengig av politisk ståsted. Dette gjelder også vår hovedorganisasjon YS.  Du skal derfor være trygg på at kontingentpengene dine ikke går til noen politiske parti, verken direkte eller indirekte. Det garanterer vi 100%.