Be SAFE - Be HAPPY

Sysselsettingssituasjonen: 14 offshoreansatte overtallige

22.10.14 - Skrevet av: admin admin
Info 14/14 - Sysselsettingssituasjonen

Sysselsettingssituasjonen: 14 offshoreansatte overtallige

Det er i dag avholdt drøftelsesmøte med bedriften angående sysselsettingssituasjonen. Det er med beklagelse at vi må meddele at 14 ansatte er overtallige. 

Disse blir nå innkalt til drøftelsesmøter iht. Arbeidsmiljølovens § 15-1 før endelig beslutning om oppsigelser tas.

Ved nedbemanninger offshore ses konsernet under ett og nedbemanning foretas innen hver yrkesgruppe som følger: 

  1. Forpleiningsleder
  2. Kokk/kjøkkensjef
  3. Renholdsoperatør/renholdsoperatør med fagbrev/renholdsleder

Utvelgelseskriteriene er konsernansiennitet innen hver yrkesgruppe.

Fordelingen mellom yrkesgruppene er som følger: 3 forpleiningsledere og 11 kokker. 

Bakgrunnen for dette er at flere rigger har gått ut av norsk sokkel. I desember forlater også West Navigator norsk sokkel og Sodexo klarer da ikke å sysselsette alle ansatte lenger. Bakgrunnen for at det bare er ledere og kokker som blir berørt, er at det har vært en skjevfordeling blant ansatte i de forskjellige yrkesgruppene. Dette merket en først i fjor da både ledere og kokker ble permittert. I yrkesgruppen renholdsoperatører har det vært for få ansatte. Dette endrer seg når West Navigator går, men gjør at det ikke blir oppsigelser i den yrkesgruppen.

Dette vil også få betydning for de som har vært midlertidig ansatte/kontraktvikarer. Det kan ikke påregnes oppdrag fremover. Dette fordi de som nå er oppsagt har gjeninntakelsesrett i et år etter at oppsigelse er effektiv. Oppstår det behov for mer arbeidskraft skal altså de oppsagte tas tilbake i jobb før det er anledning til å bruke midlertidig ansatte.

Det å miste jobben er noe av det verste som kan skje oss, og det er nå viktig at vi alle er gode kollegaer og tar hensyn til de som nå får den triste beskjeden.

Klubben vil ta kontakt med de berørte medlemmer fortløpende for å bistå den enkelte på best mulig måte. 

I denne forbindelse vil vi også minne om at SAFE i Sodexo gir støtte til dekning av 3 karensdager som løper mellom oppsigelse og arbeidsledighetstrygd. Det gis støtte på inntil 3000 kroner.