Be SAFE - Be HAPPY

Klubbinfo

01.09.14 - Skrevet av: admin admin
Info 13/14 - Lokale lønnsforhandlinger - Sysselsettingssituasjonen - Tillitsvalgtkonferansen - Kurs for renholdere - Tillitsvalgtkurs

Lokale lønnsforhandlinger individuelt avlønnede

Det vil bli avholdt lokale lønnsforhandlinger for forpleiningssjefene 4. September.

Innspill til forhandlingene kan sendes til sodexo@safe.no

 

Sysselsettingssituasjonen

Det er nå usikkert angående økt sysselsettingsbehov i bedriften pga. beskjed om at West Navigator sannsynligvis vil forlate norsk sektor i November.

Det er beklagelig at også West Navigator forlater norsk sokkel, slik som West Hercules, Polar Pioneer og Ocean Vanguard har gjort det i år.

I tillegg skal Valhall QP avbemannes for en periode på 6 uker fra 21. Desember.

Det er fortsatt noe usikkerhet angående Rowan Stavanger og når eventuell bemanning av denne blir aktuelt.

Dette gjør at de som nå har gått som kontraktsvikarer over lengre tid sannsynligvis vil måtte vente enda lengre på eventuell fast ansettelse.

 

Tillitsvalgtkonferansen 2014

Klubben avholder årets tillitsvalgtkonferanse 15-19. September. Det er 18 påmeldte deltakere. Vi ser frem til noen lærerike og kjekke dager sammen.

 

Kurs for renholdere som ønsker å ta fagbrev

Klubben ønsker å tilrettelegge for nytt kurs for de som ønsker å ta fagbrev som renholdsoperatør. Vi trenger derfor tilbakemeldinger på om det er interesse for det. Send klubben beskjed om du er interessert til sodexo@safe.no

 

Kurs høsten 2014

Grunnleggende tillitsvalgtkurs 6-9. Oktober eller 10-13. November

Kurs i forhandlinger 21-22. Oktober

Kurs i arbeidsrett: Trinn 1 29-30. Oktober. Trinn 2 14-15. Januar 2015.

Meld deg på ved å sende mail til klubben: sodexo@safe.no