Be SAFE - Be HAPPY

Ferieavvikling

04.07.14 - Skrevet av: admin admin
Info 12/14 - Ferieavvikling - SAFE HMS konferanse for verneombud - Klubben kan kontaktes som normalt på telefon 51707175 eller epost sodexo@safe.no

Ferie klubbleder

Klubbleder vil avholde ferie i uke 28,29,30 og 31 og det vil derfor ikke være folk på klubbkontoret til daglig.

Klubbens nestleder Tom Ove vil være klubbens representant i denne perioden. Han nås på klubbtelefonen (51 70 71 75) til enhver tid og på klubbens epost: sodexo@safe.no

Skulle det oppstå situasjoner der det er behov for kontakt med klubbleder, så kan han nås på epost: kaiman@lyse.net

SAFE HMS konferanse for verneombud

SAFE arrangerer en to-dagers konferanse for verneombud på Sola Strand Hotell, 23.-24.september.

Både interne og eksterne foredragsholdere vil dele sin kunnskap med oss. Målet er å sette sammen et program som vil gjøre våre verneombud enda bedre i stand til å utføre det viktige arbeidet verneombudene har.

Vi har sett at det er behov blant verneombud for å komme sammen. I programmet vil det bli lagt til rette for diskusjoner og utvekslinger av erfaringer. Vi tror verneombudene har mye å lære av omgivelsene og av hverandre.

Aktivitetsnivået i næringen er høyt, og arbeidet til våre verneombud er viktigere enn noen gang. SAFE som fagforbund er kollektivet rundt våre verneombud. SAFE er bevisst på vår ”fadderrolle” for verneombud. Derfor ønsker vi på denne måten å gi dem faglig påfyll, samvær med kollegaer og gjennom dette gjøre dem tryggere i rollen de har i hverdagen.

Sett av 23.-24. September og gi en tilbakemelding til klubben på epost: sodexo@safe.no hvis du vil være med på konferansen.

God sommer!