Be SAFE - Be HAPPY

SAFE godtar Riksmeklerens skisse i sokkeloppgjøret (faste installasjoner)

27.06.14 - Skrevet av: admin admin
Info 11/14 - SAFE godtar Riksmeklerens skisse i sokkeloppgjøret

SAFE godtar Riksmeklerens skisse i sokkeloppgjøret (faste installasjoner) 

 

SAFEs forhandlingsutvalg har akseptert Riksmeklerens skisse til ny tariffavtale på sokkeloverenskomsten. Det blir dermed ikke streik blant SAFE-organiserte på sokkelen. SAFE meddelte dette til Riksmekleren torsdag ettermiddag. 

Forhandlingsutvalget konstaterer at lokale utfordringer i enkelte selskaper når det gjelder pensjonsrettigheter for våre medlemmer har funnet sin løsning lokalt. Dette, sammenholdt med at meklingen viste at den fremlagte skissen var så langt vi kunne komme med våre andre krav i denne omgang, gjorde at vi valgte å signere, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst. 

 

Det betyr at følgende gjøres gjeldende med virkning fra 01.06.2014:

-       Det gis et etterslep på 2 500 kroner.

-       Det gis et generelt tillegg på 15 800 kroner

-       Totalt betyr det lønnsmatrisen for alle justeres opp med 18 300 kroner i året, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger.

-       Natt-tillegget økes med 2 kr timen til 67 kroner. Ved behov for konferansetid økes tillegget med 3,5 kr timen til 85 kroner.

-       Helligdagsgodtgjørelsen økes med 60 kr til 1880 kroner.

-       Kompensasjon for improvisert natt losji økes med 335 kr til 780 kroner pr. natt

-       Måltidsgodtgjørelse ved forsinket helikopteravgang økes med 36 kr til 100 kroner ved to timers forsinkelse og økes med 45 kr til 150 kroner for hver fjerde ventetime i heliport utover dette.

-       Presisering om at bedriften dekker legehonorar relatert til godkjenning og fornyelse av helsesertifikat, samt dokumenterte reiseutgifter til nærmeste godkjente lege.

-       Det er gjort presiseringer i punkt om eldre arbeidstakere, samt det skal nedsettes et part sammensatt utvalg for å se på særlige utfordringer knyttet til eldre arbeidstakere på sokkelen.

-       Kompetanseutvikling med fokus på fagopplæring, språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur.

-       Protokoll angående e-læring og vikarpool tas inn i overenskomsten.

-       Partene sentralt skal drøfte praktiseringen av tillitsvalgtbestemmelsene innen boring og forpleining.