Be SAFE - Be HAPPY

Mekling 16-17. juni på Sokkeloverenskomsten (faste installasjoner)

20.05.14 - Skrevet av: admin admin
Info 9/14 - Mekling Sokkeloverenskomsten - Permitteringer opphører - Utlysing av stillinger - Forhandlinger NR avtalen - Styremøte i klubben 3. juni

Mekling på Sokkeloverenskomsten (faste installasjoner)

Riksmekleren har fastsatt mekling mellom SAFE og Norsk olje og gass med oppstart 16. Juni. Meklingsfristen utløper 17. Juni klokken 2400.

SAFE har varslet streik for 154 medlemmer i ExxonMobil på Ringhorne, Balder og Jotun. 

 

Permitteringer opphører 1. Juni

Klubben er glad for at våre medlemmer som har vært permittert, endelig kommer 1. Juni. Vi minner om at klubben støtter medlemmene med inntil 3000 kr for dekning av karensdager i denne forbindelse. De av dere som ikke har sendt inn søknadskjema oppfordres til dette snarest. Skjema finner du på hjemmesiden til klubben: www.safeklubben.no

 

Utlysing av stillinger – du må søke selv om du er i ressurspool

Bedriften har nå utlyst stillinger på Rowan Viking med søknadsfrist 30. Mai.

Bedriften gikk tidligere ut i ekspressen der de poengterte at når bedriften lyser ut stillinger internt må de som er interessert søke, selv om de er tilknyttet ressurspool.

 

Forhandlinger på NR avtalen (flyterigger) 26-28. Mai

Årets tariffoppgjør på NR avtalen starter opp i Oslo mandag 26. mai. 

 

Styremøte i klubben 3. Juni

Klubben avholder styremøte i Stavanger den 3. Juni.