Be SAFE - Be HAPPY

Brudd i Sokkeloppgjøret (faste installasjoner)

09.05.14 - Skrevet av: admin admin
info 8/14 - Brudd i Sokkeloppgjøret

Brudd i Sokkeloppgjøret (faste installasjoner)

 

Det ble brudd i forhandlingene mellom SAFE og Norsk olje og gass (NOG) natt til fredag.

Helheten i det siste tilbudet til NOG var ikke godt nok, og det blir nå opp til Riksmekleren å prøve og finne løsninger som begge parter kan akseptere.

Det at NOG ikke imøtekommer noen av våre krav innen forpleining provoserer. Her var det også noen krav som hadde tatt minimalt til ingenting av rammen på oppgjøret.

Her er noen av disse kravene:

Beredskapstillegg – Våre medlemmer blir i større og større grad benyttet på beredskapslag. Vi ser at det kreves mer og mer og opplæringen blir presset inn i den daglige arbeidstiden. Her mener vi at de som har disse viktige funksjonene må bli verdsatt.

Kompensasjon til verneombud – Det kreves mer og mer av verneombudene. De som er valgt eller utpekt som verneombud fortjener å bli verdsatt for dette arbeidet. 

Renholdsoperatør med fagbrev – Her krevde vi at disse skal starte normalt i lønnsstigen i B 0 og få ansiennitetsopprykk helt til B 4 som er normalt. Dette fikk boring inn i 2012 og vi ser ingen grunn til at denne arbeidsgruppen skal være alene om et slikt avvik fra lønnsmatrisen.

Ekstra ansiennitetstrinn i lønnsgruppe E – Her krevde vi et løft for de som har lavest lønn på matrisen i dag.

Harmonisering med flyteriggavtalen – Vi hadde flere krav som gikk på harmonisering med NR avtalen. Det blir større og større forskjeller mellom disse to tariffavtalene. Her kan vi nevne: ventetidsbestemmelser, arbeid utenom arbeidsplan, rengjøring av smittelugar, permisjoner og lønn. Et eksempel på lønnsforskjell her er kokk i topp ansiennitet på NOG har over 13 000 kr mindre i årslønn enn tilsvarende på NR avtalen.

Andre felles krav: Tariffeste pensjon, rett til 50 % 1-5 rotasjon for arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne, opprykk av personell i lønnsgruppe B1 til A, med mer.

Vi ser at det foretas endringer i pensjonsordninger og bedrifter utfordrer de avtaler som er gjort på dette. Et eksempel er EXXONMOBIL som ikke har ordnet opp i Avtalefestet pensjon for noen av sine ansatte. Dette er noe vi som går på avtalen tar som en selvfølge da det er avtalt, men allikevel følger ikke bedrifter dette opp. Hvem blir de neste? Det blir også stadig tydeligere at pensjonsordningene i bedriftene svekkes og risikoen overføres den enkelte. Det er viktig at vi som ansatte i bedriftene får innflytelse på dette området. Vi snakker jo her egentlig om utsatt lønn.

Vår bransje opplever stadig effektivisering og bemanningsreduksjon. En del av den kaken skal også tilfalle våre medlemmer som bidrar til dette. Det må derfor også gjøres andre vurderinger i et tariffoppgjør enn å slavisk følge resultatet til frontfagene.

Så hva var det egentlig vi fikk som siste tilbud?

Generelt tillegg på totalt kr 15 800 inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger.  Dette utgjør en årslønnsvekst for en kokk i B1 trinn 4 ca. 2,6%

Etterslep iht pkt. 4a, 2b på kr 2 500 inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger. Dette er tillegg som blir gitt boring og forpleining pga. den merutvikling som operatøransatte har hatt på sine lokale lønnssystem i forrige år. Dette utgjør for kokk i B1 trinn 4 ca. 0,4%.

Konferansetillegg. Ingen innvirkning for forpleining da ingen har dette tillegget.

Nattillegg. Økning på 2 kr timen til 67 kr. På NR avtalen har våre medlemmer før årets oppgjør 72,25 pr. time.

Oppholdsperiode. Forbedring hvis en opplever forsinket utreise og forsinket hjemreise ved samme tur. En får da ventetidsgodtgjørelse. Er vel ikke så mange som opplever dette og det er fortsatt langt igjen til NR avtalens bestemmelser på dette området.

Helligdagsgodtgjørelse. Økes med 60 kr til kr 1880.

Ulempetillegg. Satsen for improvisert nattlosji økes til 780 pr. natt. Berører vel ytterst få i løpet av arbeidslivet. Økning av satsene for masketillegg berører ikke forpleining.

Måltidsgodtgjørelse ved forsinkelse heliport. Økes litt til 100 kr ved 2 timers venting og til 150 kr ved hver 4 time etter dette.

Legeundersøkelse. Ingen endringer fra tidligere praksis.

Lønnsinnplassering av personell. Ingen endring for forpleining.

Eldre arbeidstakere. Ingen særlige endringer fra tidligere bortsett fra noen ekstra eksempler på hva en kan avtale individuelt.

Kompetansemidler. Økes noe. Overføres til forbundene.

Andre ting som var med var kompetanseutvikling, språkopplæring etc. fra frontfagene, det skal drøftes praktisering av tillitsvalgtbestemmelsene, drøftelse ang. Satsene for innbetaling til tap av helsesertifikat, det henvises til frontfagenes utredning rundt pensjon og protokoll fra 2012 om e-læring og vikarpool tas inn i tariffavtalen som protokolltilførsel.