Be SAFE - Be HAPPY

Vi oppfordrer alle medlemmer om å svare på medarbeiderundersøkelsen

03.04.14 - Skrevet av: admin admin
Info 6/14 - Medarbeiderundersøkelse - "Pensjonspraten" - Utdanningsstipend - Gjensidige fordeler

Medarbeiderundersøkelsen 2014

I disse dager vil alle ansatte få tilsendt årets medarbeiderundersøkelse. Svarfristen er 1. Mai.

Klubben oppfordrer alle medlemmer til å svare på denne undersøkelsen.

 

”Pensjonspraten”

SAFE vil komme med ett nytt medlemstilbud for aktive medlemmer som er 57 år eller eldre.

Medlemmer vil da få mulighet til å få sakkyndig veiledning omkring pensjon.

Spørsmål som medlemmet kan få svar på er for eksempel:

-       Hvordan får jeg vite hvor mye jeg faktisk får i pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen?

-       Kan jeg gjøre noe for å forbedre pensjonen min?

-       Når kan jeg ta ut pensjon?

-       Hvordan kan jeg kombinere pensjon og jobb?

-       Hvor lenge kan jeg jobbe?

Følg med på www.safe.no der det vil bli lag ut informasjon om hvordan dere kan benytte dere av tilbudet.

 

Stipendsøknader behandles nå fortløpende hele året

Nå behandles søknader til utdanningsstipend fortløpende istedenfor 2 ganger i året. Neste tildelingsmøte er mandag 7. April.

 

Gjensidige fordeler

Les mer om medlemsfordelene dere har hos Gjensidige når det gjelder bank og forsikring her: http://www.safeklubben.no/doc//SAFEs%20Gjensidige-fordeler%202014_faktaark.pdf

Spesielt gunstig er de kollektive forsikringene som er forhandlet frem: YS Innbo, YS Dødsfallforsikring, YS Familieulykkesforsikring, YS Knallstart og lånerenten.