Be SAFE - Be HAPPY

Bedriften går til oppsigelser og permitteringer

20.11.13 - Skrevet av: admin admin
info 23/13 - Oppsigelser og permitteringer

Bedriften går til oppsigelser og permitteringer

 

Klubben har vært i drøftelsesmøter med bedriften 14. og 20. november angående sysselsettingssituasjonen i bedriften. Her informerte bedriften om situasjonen og viste til at det er en overtallighet blant forpleiningsledere og kokker.

 

Bakgrunnen for overtalligheten er tap av kontrakter med Saipem, ExxonMobil og Prosafe det siste året. Det har resultert i at det er overtallighet i ressurspool.

 

Bedriften la frem behov for å gå til oppsigelse av 3 forpleiningsledere. I tillegg ble det lagt frem et behov for å permittere 2 forpleiningsledere og 7 kokker. For å kunne permittere betinger det at det er midlertidig overtallighet innenfor en periode på maks 6 måneder. Dette begrunnes i at en ny enhet (West Linus) kommer tidlig i 2014 og det vil da være behov for permittert personell igjen. Forhåpentligvis vil noen være i arbeid igjen før dette da noe personell trengs til forseilingen av West Linus.

 

Når det gjelder utvelgelse av personell er det enighet om at konsernansiennitet innenfor den enkelte stillingskategori legges til grunn.

 

Permitteringsvarsel er gjeldende fra i dag og trår i kraft om 14 dager, eller senere for de som eventuelt har opparbeidet seg lønn lenger enn dette. Det er viktig at dere som er berørt tar kontakt fortløpende med NAV for å søke om arbeidsledighetstrygd i permitteringsperioden. De 10 første dagene av permitteringen har bedriften lønnsplikt. Etter dette vil en ha 3 karensdager hvor en hverken får lønn eller arbeidsledighetstrygd. Disse 3 dagene støtter SAFE klubben sine medlemmer med inntil 1000 kr pr dag. Link til søknadskjema:

http://www.safeklubben.no/index.cfm?id=360054

 

Bedriften skal nå ha kontaktet alle som er berørt og klubben har også vært i kontakt med noen av våre medlemmer. Vi vil ta kontakt med alle berørte medlemmer fortløpende.

 

Klubben beklager den situasjonen vi er i og føler med dere som nå blir berørt. Vi håper på snarlige positive nyheter igjen. Det vil bli avholdt nytt statusmøte innen 16. Desember.