Be SAFE - Be HAPPY

Virksomhetsoverdragelsen på Exxon kontrakten

25.10.13 - Skrevet av: admin admin
Info 20/13 - Virksomhetsoverdragelse Exxon kontrakten

Virksomhetsoverdragelsen på Exxon kontrakten

Da nærmer det seg slutten for Sodexo sitt oppdrag for Exxon på Ringhorne, Balder, Jotun A og Jotun B. Fra 1. November er det ESS Support Service som overtar denne kontrakten.

Denne kontrakten var den første Sodexo fikk på faste innretninger og vårt personell har vært ombord i 15 år. Helt siden oppstart på Jotun B i 1998. Det er trist at så mange gode kollegaer nå forlater oss.

Totalt er 43 kollegaer omfattet av denne virksomhetsoverdragelsen. Ingen har reservert seg og arbeidsforholdet overføres dermed til ESS Support Service fom. 1. November.

Vi vil gjerne takke dere alle for de årene vi har hatt som kollegaer i Sodexo, og ønsker dere lykke til hos ny arbeidsgiver.

For dere som er medlem i klubben vil vi ordne med overføring av medlemskapet til SAFE i ESS.

Her er SAFE i ESS sin kontaktinformasjon:

Klubbleder: Oddleiv Tønnessen

Adresse: Lervigsveien 14, Postboks 8083, 4068 Stavanger

Telefon: 51 89 88 91

Epost: safe@ess-norway.com

Hjemmeside: www.safe-ess.com