Be SAFE - Be HAPPY

Fagbrevkurs renholdsoperatør

23.10.13 - Skrevet av: admin admin
Info 19/13 - Fagbrevkurs renholdsoperatør

Fagbrevkurs renholdsoperatør

Vi trenger flere interesserte som vil ta fagbrev som renholdsoperatør. Klubben er åpen for å avholde kurset andre steder enn Stavanger også. Hvor det blir, kommer vi tilbake til når vi får oversikt over bosted til de som er interessert. Ut i fra interessen hittil ser det ut for å bli Bergen denne gang.

Vi satser nå på at det blir bindende påmelding i november, og at vi kjører kurset første halvår i 2014. Da blir sannsynligvis samlingene i uke 4 og 10, uke 5 og 11 eller uke 6 og 12.

Pris for kurset blir mellom 12 500 -16 000 kroner pluss eventuell reise og overnatting. Prisen er avhengig av antall deltakere. Vi kan kjøre kurs allerede ved 10 deltakere.

SAFE i Sodexo medlemmer får 5000 kroner i rabatt på denne prisen.

SAFE medlemmer kan søke SAFE sitt utdanningsfond om støtte for inntil 8000 kroner når kurset er avsluttet. Her kan en også få dekket reise og oppholdsutgifter. I tillegg vil bedriften dekke utlegg for inntil 8000 kroner når fagbrev er fullført iht. lokalavtale. 

Klubben vil også legge opp til en sosial sammenkomst med middag en kveld i hver kurs uke.

Meld din interesse snarest til sodexo@safe.no