Be SAFE - Be HAPPY

Personellsituasjonen i Sodexo

28.06.13 - Skrevet av: admin admin
info 12/13 - Personellsituasjonen i Sodexo - Endringsprosess NADL

Personellsituasjonen i Sodexo

Klubben har de siste dagene vært i drøftinger med bedriften angående personellsituasjonen offshore i Sodexo. Dette med bakgrunn i nedtrappinger på kontraktsområder og anbudsavgjørelser.

Vi er glad for at denne gjennomgangen viser at vi har behov for alt fast personell videre.

Det vil måtte bli foretatt en del forflytting av personell fra faste innretninger over til flytende innretninger den nærmeste tiden.

Behovet for midlertidig ansatte vil fremover bli minimalt. Som følge av de seneste nedbemanninger og kontraktsavgjørelser er det på nåværende tidspunkt dessverre ikke åpning for flere ansettelser. Vi er lei for at dette berører dere som har stått på som kontraktsvikarer i Sodexo. Vi krysser fingrene for at vi i fremtiden skal vokse slik at vi har behov for flere.

Endringsprosess NADL

Det er i dag avholdt ekstraordinært AMU der pågående endringsprosess på NADL ble behandlet. Det har i forkant av behandlingen vært nedsatt arbeidsgrupper som har vurdert og kommet med innspill til denne prosessen. AMU gikk igjennom dette og har kommet med sine tilførsler i sin behandling.

Bedriften vil komme med nærmere informasjon etter hvert som videre beslutninger blir tatt.