Be SAFE - Be HAPPY

Nå har du advokatforsikring i medlemskapet!

04.09.12 - Skrevet av: admin admin
Info 18/12 - Advokatforsikring - Rikslønnsnemda

Partene er innkalt til rikslønnsnemda 9. og 11. Oktober

Tidligere i sommer ble en streik mellom SAFE/ Industri Energi og OLF stanset ved tvungen lønnsnemd. Partene er innkalt til rikslønnsnemda den 9. og 11. oktober.

Innføring av SAFE Advokatforsikring

 

Som dere er kjent med gjennomførte vi i sommer en uravstemning blant medlemmene om Advokatforsikring. Avstemningen resulterte i at 88 prosent sa ja til at SAFE skulle gjøre Advokatforsikring til en del av medlemskapet. Forbundsstyret er derfor svært glade for å kunne fortelle at Advokatforsikring, fra 1.9.2012, er en del av medlemskapet i SAFE.

 

Det som også er verdt å legge merke til, er at SAFEs Advokatforsikring har markedsledende vilkår, og er på flere områder bedre enn hva andre tilbyr. Spesielt kan nevnes forsikringssummen ved eventuell tvist og hvem forsikringen omfatter.

 

Hvem har SAFE inngått avtale med?

Advokatforsikringen leveres av Legal24 som representerer et av verdens større forsikringsselskap, AmTrust Europe. AmTrust er et selskap med mange års erfaring på Advokatforsikring i Europa.

 

Legal24 har i mange år levert advokatbistand til yrkesorganisasjoner og ser fram til å levere Advokatforsikring til SAFEs medlemmer. Legal24 yter skadeoppgjør og advokatbistand primært gjennom nettbaserte tjenester og telefon, men møter selvfølgelig medlemmene ved behov. Legal24 har advokater og jurister med lang og bred erfaring og med møterett for alle domstoler. På www.legal24.no kan du lese mer om vår samarbeidspartner på Advokatforsikring.

 

Forsikringsbevis med vilkår for Advokatforsikring

I disse dager sender vi elektronisk ut forsikringsbevis med vilkår til alle yrkesaktive, kontingentbetalende medlemmer. Dette er de medlemmene som vil ha Advokatforsikringen som en del av medlemskapet fra 1.9.2012. Forsikringsbevis med vilkår er tilgjengelig på www.safe.no etter innlogging på «Min side».

 

Lærlinger, pensjonister og medlemmer registrert med utenlandsk bostedsadresse vil også kunne omfattes av Advokatforsikringen. Hver enkelt vil bli tilskrevet og får tilbud om å være med på Advokatforsikringen fra 1.10.2012, dersom de innen medio september logger seg inn på «Min side» og takker ja.

Hva SAFE sin Advokatforsikring dekker

Som nevnt har vi fremforhandlet en markedsledende Advokatforsikring for våre medlemmer. Forsikringen dekker bl.a.

 

         Juridisk rådgivning

-         15 timers juridisk rådgivning fram til 31.12.2012

-         Deretter 15 timers juridisk rådgivning årlig innenfor rettsområdene familierett, arverett, forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, privat kjøp/salg av varer, fast eiendoms rettsforhold, ID-tyveri og førerkortbeslag.

         Advokatbistand ved tvist – inntil 3 000 000 kroner
innenfor rettsområdene familierett, arverett, forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, privat kjøp/salg av varer, naboforhold etter naboloven, knyttet til fast eiendom som er sikredes primærbolig eller fritidsbolig i Norge, leie/utleie av sikredes primærbolig i Norge, ID-tyveri og førerkortbeslag.

-         Egenandel ved tvist er 3 000 kroner.
Egenandelen kan, etter søknad, bli refundert av SAFE.

 

Mer informasjon om hva forsikringen dekker, og ikke dekker, kan dere lese mer om på www.safe.no 

 

Hvem SAFE sin Advokatforsikringen omfatter

Forsikringen gjelder for medlemmet, og dennes husstand. Med husstand menes inntil to voksne som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, og deres barn under 20 år som har samme folkeregistrerte adresse, eller som forsikrede har delt omsorg for. I tilfelle tvist eller interessemotsetning mellom husstandsmedlemmer, gjelder forsikringen kun til fordel for medlemmet.

 

Melde skade og tilgang til kontrakter/avtaler

Medlemmer som får behov for rettshjelp og skal melde skade, finner informasjon om dette ved å logger inn på «Min side» på www.safe.no.

I tillegg til kontaktskjema for skademelding, finnes også en rekke forslag til avtaler og kontrakter, eksempelvis samboerkontrakt, ektepakt og kontrakt for privat salg av båt. Medlemmer som ønsker å snakke med en advokat, ringer direkte til Legal24 på 07240.