Be SAFE - Be HAPPY

Velkommen til nye kollegaer på Rowan Norway!

28.02.14 - Skrevet av: admin admin
Info 3/14 - Rowan Norway - Privat overnatting - Inn og utleie innen konsernet

Velkommen til nye kollegaer på Rowan Norway!

 

1. mars overtar Sodexo kontrakten med Rowan. I den forbindelse får vi flere nye kollegaer ifm. virksomhetsoverdragelsen. Vi ønsker dere alle velkommen til Sodexo.

 

Privat overnatting ved manglende hotellrom

 

Klubben har inngått lokalavtale med bedriften som omhandler privat overnatting hos kollega når det ikke er hotellrom å få tak i.

 

Utdrag fra protokollen:

 

I de tilfeller der det ikke er mulig å få tak i ledig hotellrom kompenseres dette som følger:

 

-       Personell som lar kollegaer overnatte i sitt private hjem godtgjøres med 700 kr pr. natt.

-       Personell som overnatter hos en kollega godtgjøres med 700 kr pr. natt.

 

Alle slike tilfeller skal godkjennes av forpleiningssjef.

 

I andre tilfeller der privat overnatting er aktuelt vil dette godtgjøres iht. statens reiseregulativ (Nattillegg ulegitimert).

 

Inn og utleie innen konsernet

 

Klubbene har inngått lokalavtale med bedriften om inn/utleie for å møte produksjonsmessige svingninger og motvirke oppsigelser og permitteringer.