Be SAFE - Be HAPPY

Klubbinfo 13. desember 2013

13.12.13 - Skrevet av: admin admin
26/13 - Siste frist for påmelding fagbrevkurs er 16. Desember - Gruppesøksmål om pensjonsgrunnlaget på NR-området - Info fra kvartalsmøtet - Nytt møte om pågående permitteringer avholdes 16. desember - Oversikt over julekalenderen

Siste frist for påmelding til kurs for renholdsoperatører som vil ta fagbrev er 16. Desember!

Det er fortsatt et par ledige plasser på kurset med samlinger i Bergen uke 5 og 11. Men vi er nå nødt til å sette en siste frist for påmelding. Ønsker du å være med må klubben ha beskjed senest 16. Desember.

Gruppesøksmål om pensjonsgrunnlaget på NR-området

SAFE og Industri Energi har reist gruppesøksmål mot 19 bedrifter på NR-området med krav om at nattillegget skal inngå i pensjonsgrunnlaget.

Søksmålet reises på vegne av ansatte og pensjonister i de 19 bedriftene. Gruppen etableres ved at alle berørte personer i utgangspunktet deltar i søksmålet, dersom man ikke skriftlig melder fra om at man ikke ønsker å delta. Fristen for å gjøre dette er mandag 3. Februar 2014. Les mer på www.safe.no

Kvartalsmøte mellom klubb og bedrift

Det ble avholdt kvartalsmøte den 4. Desember hvor flere saker var på dagsorden. Her er litt info om noe det ble enighet om:

- Det skal settes ned en partssammensatt arbeidsgruppe for å komme frem til gode løsninger på utfordringer på Valhall. Oppstart Januar 2014.

- Det skal settes i gang kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet i samarbeid med de tillitsvalgte. Oppstart snarest mulig.

- Det skal utarbeides en enkel oversikt over forsikrings og pensjonsordninger som ansatte er omfattet av i Sodexo. Skal være klar i løpet av januar 2014.

- Det skal ses videre på muligheter for å innføre helseforsikring for alle ansatte.

- Det utarbeides en lokalavtale for å ivareta situasjoner der det ikke er hotellrom og oppdrive og en overnatter hos kollegaer. Utkast til avtale diskutert på månedsmøtet 12. Desember og ventes klar snarest.

Permitteringer

Mandag 16. Desember avholdes møte med bedriften for å drøfte de pågående permitteringene.

Julekalenderen

Her er en oversikt over de som er trukket ut i unggruppens julekalender så langt:

01. Desember       371    Gavekort 500 kr - Gratulerer til Kari Janne

02. Desember       283    Gavekort 250 kr

03. Desember       150    Gavekort 250 kr

04. Desember       278    Gavekort 250 kr

05. Desember       195    Gavekort 250 kr

06. Desember       204    Gavekort 250 kr - Gratulerer til Laila

07. Desember       192    Gavekort 250 kr - Gratulerer til Margunn

08. Desember       273    Gavekort 500 kr

09. Desember       341    Gavekort 250 kr

10. Desember       224    Gavekort 250 kr

11. Desember       110    Gavekort 250 kr

12. Desember       141    Gavekort 250 kr

13. Desember       378    Gavekort 250 kr

 

Hver dag trekkes det om et gavekort på 250 kr. Hver søndag trekkes om et gavekort på 500 kr, lille julaften om et gavekort på 1000 kr og julaften om et gavekort på 2000 kr.

Har du vunnet? Husk å melde ifra til klubben via kontaktskjema på klubbens hjemmeside, mail eller telefon. Vi trenger oppdatert epost og postadresse før vi sender ut gavekortet.

Sjekk ut klubbens hjemmeside www.safeklubben.no for daglige oppdateringer.