Be SAFE - Be HAPPY

Følg med på julekalenderen!

29.11.13 - Skrevet av: admin admin
Info 24/13 - Julekalender - 5 plasser ledig på fagbrevkurs - Styremøte i klubben 19.desember - Kartlegging av arbeidsmiljøet

Julekalender

Ung gruppen i klubben vil også i år prøve å gjøre adventstiden litt spennende for våre medlemmer. Alle medlemmer skal ha mottatt sin deltakelse i julekalenderen i posten.

Hver dag fra 1.-24. desember vil vi foreta trekning som blir annonsert på klubbens hjemmeside: www.safeklubben.no 1. desember trekker vi ut en vinner av et gavekort på 500 kroner.

Husk å sjekke daglig om ditt nummer er trukket ut. Gi også klubben beskjed hvis du har vunnet. Vi trenger oppdatert postadresse og epost for utsendelse av gavekort.

Fagbrevkurs renholdsoperatører – 5 plasser igjen!

Det er 5 ledige plasser på kurset som har samlinger i Bergen uke 5 og 11. Ta kontakt med klubben på sodexo@safe.no eller 51 70 71 75 for påmelding og mer informasjon.

SAFE i Sodexo avholder styremøte 19. Desember

Har du en sak du ønsker å ta opp? Send inn til klubben innen 10. Desember.

Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø?

Hvordan står det til med arbeidsmiljøet i Sodexo? Vi vet ikke, men vi ser et klart behov for at dette overvåkes kontinuerlig. Bedriften har en prosedyre som skal ivareta lovverkets krav om overvåkning av arbeidsmiljøet i hele bedriften. Denne prosedyren sier at det årlig skal gjennomføres klimamåling basert på trivsel og lederevaluering, i tillegg til kartlegging av psykososiale arbeidsforhold. Siste gang bedriften gjennomførte denne målingen på alle arbeidsplasser var tidlig i 2011.

Vi mener at en slik undersøkelse skal utarbeides og gjennomføres i samarbeid mellom bedrift og fagforeninger.

Klubben mener at det ikke er holdbart at innleid konsulent som avholder ledertrening skal stå for utarbeidelse og innsamling av svar til denne undersøkelsen. Her kan det oppstå interessekonflikt.

Bedriften har nå valgt å sende ut en såkalt klimamåling uten at klubben er involvert. Det beklager vi da vi ser flere kritiske ting ift. undersøkelsen. Vi har bl.a. spørsmål om hva bedriften ønsker å oppnå med undersøkelsen, personvern, gjennomførelsen og mangelfull kartlegging av psykososiale forhold.

Vi mener at en slik undersøkelse må ha som klart mål om å kartlegge den virkelige tilstanden av arbeidsmiljøet, slik at den kan brukes til å sette inn tiltak der hvor det eventuelt er utfordringer. Slik det er gjort nå er vi redd for at undersøkelsen ikke vil kunne brukes til noe positivt, men tvert imot bidra til et dårligere arbeidsmiljø.

Formålet bak kravet om kontinuerlig overvåking av arbeidsmiljøet er jo nettopp at en skal kunne fange opp utfordringer og kunne gjøre noe med det.