Be SAFE - Be HAPPY

Sysselsettingssituasjonen i Sodexo

22.10.13 - Skrevet av: admin admin
Info 18/13 - Sysselsettingssituasjonen

Sysselsettingssituasjonen i Sodexo

Klubben har vært i flere drøftelsesmøter med bedriften angående sysselsettingssituasjonen i Sodexo. Det ble i disse møtene fremlagt at det er en midlertidig overtallighet blant kokker og forpleiningssjefer og permitteringer ble diskutert.

Vi har i møtene med bedriften jobbet for å finne løsninger for å unngå permitteringer. I den forbindelse har vi også hatt en gjennomgang av behovet blant renholdsoperatører. Det viste seg at innen denne gruppen trengs det mer arbeidskraft på flyttbare innretninger.

Vi har derfor i samarbeid med bedriften og de andre fagforeningene kommet frem til en løsning der vi unngår permitteringer. Det er vi godt fornøyd med.

Hva betyr så dette?

-      6 kokker på faste innretninger vil bli flyttet over til flyttbare innretninger. Vi vet at det vil være behov for 9 kokker når West Linus kommer i begynnelsen av 2014.

-      Det innføres en midlertidig ordning i ressurspoolene som åpner for at alle kokkene og to forpleiningsledere vil kunne benyttes som renholdsoperatører, da fortrinnsvis i messestillinger.

-      Denne midlertidige ordningen vil i første omgang gjelde frem til 1. Desember 2013. Da overtar Sodexo Draugen og vil ha behov for noe personell der. Her skal det avholdes et avklaringsmøte med ESS i begynnelsen av November for oppdatert status i forhold til overtakelsen.

-      Rundt 1. Desember vil vi også gjøre en ny vurdering angående behov for ansettelser av renholdere på flyttbare innretninger.