Be SAFE - Be HAPPY

Ny medlemsfordel i SAFE i Sodexo!

11.10.13 - Skrevet av: admin admin
Info 17/13 - Ny medlemsfordel - Pensjonskurs - Justering av beløp i lokalavtaler

Ny medlemsfordel i SAFE i Sodexo

Klubben har innført en ny medlemsfordel for medlemmene. Skulle du bli permittert eller oppsagt vil du kunne søke klubben om støtte for de tre karensdagene som ikke dekkes av arbeidsgiver eller det offentlige. Mer info og søknadsskjema finner du på hjemmesiden til klubben: http://www.safeklubben.no/doc//SOKNAD%20OM%20STØTTE%20VED%20PERMITTERING[2].pdf

Pensjonskurs 26. og 27. november

26. November er kurset beregnet på dem som ønsker å vite mer om egne pensjonsmuligheter og eventuelt nærmer seg pensjonsalder. 27. November blir kurset spesialsydd for tillitsvalgte for å kunne gi råd og veiledning til sine medlemmer. Det er ingenting i veien for at tillitsvalgte også deltar på kurset 26. November.

Vi inviterer deg til et spennende dagskurs som kan bidra til å starte en positiv og klargjørende prosess på hvilke valgmuligheter du har som senior.  Det legges opp til en praktisk, lærerik og positiv dag, der fokus er rettet mot deg og dine muligheter.

Sted: Kreativt næringssenter, Ipark, Ullandhaug. Varighet: 0830-1530.

Kontakt: mette@safe.no

Justering av beløp i lokalavtaler

Reiseregulativ for ansatte bosatt i utlandet: Beløpet justeres opp til 2670 kr pr. 01.09.2013.

SWAT tjenester/arbeid på ubemannede plattformer: Beløpene justeres opp til 2700 kr ved månedlig godtgjørelse og 270 kr ved daglig godtgjørelse pr. 01.09.2013.